De fleste har blitt fortalt eventyr som barn, uavhengig av hvor i verden de har vokst opp. Mine elever har også kjennskap til eventyr fra hjemlandet og her er det mange muligheter for å jobbe med både språk, kultur og inkludering.

Vi har brukt litt tid i forkant på å snakke om hvordan man starter et eventyr. Hele klassen, læreren også vet hvordan vi kan starte et eventyr på flere språk. «Det var en gang» «Jekibud, jekinabud», «Yo wo, yo no wo», «erase una vez»

Ved å velge eventyr fra elevenes hjemland, kan man illustrere strukturen og finne likhetstrekk mellom eventyr fra ulike land og verdensdeler. Eventyrene vi hørte som barn assosieres med gode minner, og elevene er ivrige etter å dele sine eventyr fra barndommen. Ved å la elevene fortelle eventyr de selv kjenner, vil de også få en annen forståelse av eventyrets struktur og moralske innhold. Det er umulig å lage en oppskrift for alle eventyr i alle verdens land, men ofte så møter vi igjen kjente fortellinger og felles trekk ved eventyr på tvers av landegrenser. Det er spennende å høre elevene fortelle sine eventyr og oppdage likheter og forskjeller i fortellingene.

Vi vil jobbe med eventyr på flere måter gjennom dette skoleåret. Og på denne siden vil det komme flere ideer og innlegg knyttet til arbeidet med eventyr.
I eventyr møter elevene et ordforråd som er forskjellig fra dagligtalen, og slik får det mulighet til å støte på nye ord i en spennende kontekst. Når vi jobber med eventyr, møter vi faste strukturer, som elevene etter hvert vil kjenne igjen og ta i bruk selv.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med eventyr

%d bloggere liker dette: