Mål

Opplegget var del av et større opplegg om påske. Dette er delmålene for denne aktiviteten.

– Kjenne til sjangeren krimQR om qr
– forstå ord og begreper som er relevante innen sjangeren
– Kunne spørre andre om navn, alder, skostørrelse og annen relevant informasjon
– I samarbeid med andre forstå enkle instruksjoner
– bli kjent med QR koder

Ordlæring

Et av målene med opplegget var at elevene skulle ta i bruk og kjenne igjen ord og begreper som vi hadde jobbet med hele uka.
Ordlista inneholdt bl.a disse ordene:spor 5

  • detektiv
  • mistenkt
  • vitne
  • solbriller
  • fingeravtrykk

Her kan du se hele ordlista.

Vi trengte også å repetere navn på ting i klasserommet, som f.eks tavle, vindu, bord osv. Alle sporene fantes denne gangen inne i klasserommet, men aktiviteten foregikk også flere steder.

Muntlig aktivitet

Gjennom dagen fikk elevene jobbe med relevant ordforråd, de måtte samarbeide og ikke minst, de måtte snakke norsk. Bak noen av QR kodene skjulte det seg nemlig oppgaver som for eksempel:

Det finnes et vitne. Gå til rektors kontor og spør hun som sitter i resepsjonen hva hun har sett.

, Eller:

En av de mistenkte er i veskebutikken. Avhør den mistenkte. Spør etter: navn, alder, skostørrelse og hvor hun befant seg klokka 8.00

Selve opplegget

mistenkte 1
Vi startet dagen med å oppdage at påskeegget var forsvunnet. Elevene ble presentert for 5 mistenkte, med tilhørende fingeravtrykk og fotspor. Elevene ble delt i grupper og hver gruppe fikk en iPad og en QR kode som utgangspunkt. Siden de fleste aktivitetene foregikk i klasserommet, var det viktig at de startet på ulike steder, for å unngå kø.

Her er det eksempel på hvordan en QR kode med et viktig spor: Photo (00000002)
Jeg anbefaler å lage egne QR koder som kan tilpasses deres klasserom og omgivelser. Dette er bare ment som et eksempel på hvordan det kan gjøres.
Gjennom QR kodene fikk elevene informasjon om hvor de kunne finne spor.
 
 
 

 
 
Se noen av sporene

Har vi nådd målene?

– I samarbeid med andre forstå enkle instruksjoner
Elevene var veldig engasjerte og ivrige etter å finne den skyldige. Sammen fant de alle sporene som var lagt ut i klasserommet og koblet de til den informasjonen de hadde fra før. Det ble litt trangt i klasserommet, så neste gang skal vi ha en større flate å bevege oss på, eller bruke QR kodene til å løse oppgaver der vi sitter.

– Kjenne til sjangeren krim

Alle elevene forstår sjangeren krim på det nivået vi har lagt oss. Kommunikasjonen med elevene i etterkant viser at de forstår ord og begreper som er blitt introdusert, og de bruker dem i dagligtale med f.eks personale på mottaket og andre lærere på skolen.

12443410_213096975719690_90334163_o (1)– Kunne spørre andre om navn, alder, skostørrelse og annen relevant informasjon
Alle elevene var blant annet nede i en butikk og avhørte en mistenkt(Jeg hadde på forhånd alliert meg med en butikkansatt), som viste seg å være den skyldige. Hun kunne fortelle om en gjeng med høflige og positive gutter, som hadde stilt gode spørsmål. Elevene var såpass begeistret for oppdraget at de spanderte sjokolade fra egget til tyven.

Ved å ta språket aktivt i bruk, sitter nå ordene bedre enn om vi bare hadde pugget og lest. Gjennom økta fikk vi mye muntlig trening og samhandling med andre i en annen kontekst.

– bli kjent med QR koder

Hver gruppe hadde en iPad med en QR skanner, men noen av elevene var så ivrige på å løse oppgavene at de lastet ned QR skannere til sine mobiler.

%d bloggere liker dette: