Denne sangen ble en kjempehit i klassen vår og elevene lærte raskt frasen kan du komme hit å snakke litt med meg
Nivå – A1/A2
Tema: Å komme i kontakt, bli kjent
Grammatikk: Adjektiver.*
Ordforråd: snakke, prate, kontakt, oppmerksomhet, komme hit, hei, jeg, vi, deg, meg.
Oppgaver: lukediktat, oppklipt tekst, presentasjon av Admiral P og samtale om hvordan vi kan komme i kontakt med andre.
* Vi har brukt sangen til høytlesning for å illustrere ulike følelser.

Før vi lyttet gjennom sangen første gang, fortalte jeg i grove trekk hva sangen handlet om. Jeg løftet fram noen uttrykk og brukte kroppsspråk og fakter for å illustrere hvordan Admiral P forsøker å få oppmerksomhet og komme i kontakt.
Først lyttet vi en gang, deretter fikk elevene sangen oppklipt i strimler. Her hadde jeg laget ulik vanskegrad og satte elevene sammen i par.
Neste gang vi hørte sangen fikk elevene den første delen som lukediktat.
Jeg opplevde at elevene syntes sangen var fengende, de ville gjerne danse og med teksten foran seg, begynte flere å synge med.
Jeg har tatt fram igjen denne sangen senere og inspirert av Tom Styve, har elevene fått et vers av teksten som de skal lese med innlevelse. Les med sint stemme, les med glad stemme….osv

Last ned teksten og lukediktat her
 

Lytt til sangen her
Qr snakke litt

 
 

Inspirasjon fra Tom Styve til leseoppgaven

%d