[su_accordion][su_spoiler title=”Jeg har vært på auksjon” open=”yes” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Formål: Herme, ha det moro, konsentrasjon
Utstyr: ingenting
Alle stiller seg i en ring. Læreren leder leken og elevene skal kun herme etter og gjenta etter forrige person i ringen. Læreren starter med å si: Jeg har vært på auksjon, sidemannen svarer: Hva kjøpte du der? Læreren fortsetter med å si: jeg kjøpte en hjulvisp Sammen med gjenstanden introduseres også en bevegelse som beskriver gjenstanden som ble kjøpt. Bevegelsen holdes gjennom hele leken. Når alle har kjøpt hjulvisp, introduserer læreren en ny gjenstand. Det kan være f.eks rockering, strykejern, fotpumpe, nikkedukke, gjøkur[/su_spoiler][su_spoiler title=”Baller i lufta” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Formål: Samarbeid, bevegelse
Utstyr: Baller eller erteposer
Gruppa stiller seg i en sirkel med ansiktet vendt mot hverandre. Læreren starter med å kaste ballen til en person i gruppa, samtidig som hun/han sier mottakerens navn.Denne elevene skal kaste den til en ny person i gruppen og si dennes navn. Dette gjentas til alle i gruppen har hatt ballen og den er tilbake hos den som startet. Alle må dermed huske hvem de kaster til og hvem de mottar ballen fra. Lederen lar gruppa få trene inn mønsteret i kastingen slik at ballen går fort mellom deltakerne (når ballen er kommet rundt fortsetter den bare på runde etter runde). Når gruppa har etablert mønsteret kaster lederen en ny ball inn til gruppen, slik at det nå er to baller som “fyker” omkring. Når gruppa behersker to baller, kastes en tredje inn osv.(hvis mulig helt til det er likt antall baller med antall deltakere som kastes omkring i samme mønster)[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Sola skinner på” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Formål: gi god opplevelse
Utstyr: en stol mindre enn det er deltaker
Alle unntatt en sitter på hver sin stol i en ring. En står i midten. Vedkommende sier: Sola skinner på………..Resten av setningen finner han på selv. F.eks: sola skinner på alle som har vært i Danmark. Alle dette gjelder må reise seg opp og sette seg på en annen stol. Den som står i midten skal også prøve å få satt seg. Den som ikke har funnet ny stol står nå i midten og finner på ei ny setning. Det kan være lurt å la sola skinne på ufarlige ting i starten. I ei trygg gruppe kan en etter hvert f.eks bli enig om at en skal la sola skinne på følelser eller egenskaper.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Finn noen som…” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Formål: Å bli kjent
Utstyr:Ferdig ark med spørsmål, blyant
Elevene får utdelt et ark med en liste over 10 – 15 «ting» de skal finne blant medelever.
Det kan eksempelvis være: – noen som har en lillebror, noen som har størrelse 38 i sko, noen som liker Real Madrid, har vært i…. osv. På arket er det plass til å skrive navnet på den som passer til påstanden/spørsmålet. For å få litt konkurranse, kan man holde på til førstemann er ferdig med å fylle alle sine ruter. Det er kun lov å ha en signatur fra hver person. [/su_spoiler][su_spoiler title=”Stable kopper” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Formål: Moro, samarbeid, konsentrasjon
Utstyr:6 Plast eller pappkrus til hver elev.
Elevene er sammen i grupper og stiller seg rundt hvert sitt bord. Foran hver deltaker er det en stabel med seks plastkopper. Disse skal nå stables annenhver gang, bunnen opp og ned. Deltakeren setter opp en kopp og flytter seg deretter en plass til venstre, der stables neste kopp. Hvis et tårn faller, må hele gruppa starte på nytt. Ekstra utfordring om man gjør det med en arm på ryggen. [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”HiHaHo” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Formål:konsentrasjon, moro, rytme
Utstyr: Ingenting
Elevene står i en sirkel.
En elev (A) starter og samler armene over hodet og kaster dem ut med et tydelig «HI» til en av de andre elevene i sirkelen. Den eleven (B) som blir utpekt svarer med å ta armene opp (motsatt bevegelse) med et tydelig «HA». Elevene som står på hver sin side skal svare med å ta armene samlet mot eleven (B) som sa HA og si «HO».B sender så «HIen» videre til en annen i sirkelen, og leken fortsetter.
En enkel, men morsom lek som krever konsentrasjon. Reglene er enkle og tydelige og leken passer for alle. I starten trenger man litt øvelse, men etter hvert som man kommer i gang kan man øke tempo og holde en bestemt rytme. Hvis man ikke følger med på sin tur, går man ut av leken.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alle på arket” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Formål: Samarbeide, gi og ta plass
Utstyr: Et flip-over-ark til hver gruppe
Elevene deles inn i grupper på 4-6. Hver gruppe får et flip-over-ark. Instruktøren sier at alle på gruppa skal ha en kroppsdel på arket og ikke berøre gulvet. Gruppene kan konkurrere mot hverandre. Hvem er kjappest? Etterpå skal arket brettes i to. Samme betingelser gjelder. Hvem er raskest nå? Hvor mange ganger en skal brette arket avhenger av hvilke løsninger gruppene velger. Til slutt kan ulike løsninger
diskuteres og vurderes.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Spaghettitårn” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Formål: Samarbeid, ha det gøy, samtale om konstruksjoner
Utstyr: Marshmallows og spagetti/tannpirkere
Samarbeide om å bygge et høyt tårn av Marshmallows og spagetti.
[/su_spoiler][su_spoiler title=”Knutemor” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Formål: Å samarbeide
Utstyr: Ingenting
En elev blir valgt til knutemor/far og går ut av rommet. Resten står i ring og holder hverandre
i hendene. Ringen skal lage en knute, dvs. elevene kryper over og under hverandre, vrir og vrenger på seg så godt som mulig, men uten å slippe grepet i hverandre. Knutemor ropes inn, og hun skal prøve å løse opp knuten. Her er det viktig å kunne ta imot beskjeder fra knutemor/far når vedkommende skal løse opp knuten..
Variasjon: Still gruppen opp i en tett sirkel. Be deltakerne om å strekke frem høyre hånd og gripe fatt i en ledig høyre hånd til en av de andre deltakerne. Deretter strekker de frem venstre hånd og gjør det samme. Be dem så om å løse opp knuten. Deltakerne må ikke slippe taket, sirkelen med hender skal være ubrutt. Men det kan bli nødvendig å skifte grepet du holder den andres hånd med, avhengig av vinkelen til armer og kropper.
[/su_spoiler][su_spoiler title=”Alle gjennom ringen” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Formål: Samarbeid, motorikk og kreative løsninger
Utstyr: rockering eller tau pr gruppe
Hva er sterkest, ringen eller sirkelen? 4-6 elever i hver gruppe stiller seg i en sirkel og holder hverandre i hendene. Sirkelen skal ikke brytes etter at leken har startet. Plasser et tau som er bundet sammen eller en rockering på armen til en av deltagerne. Ringen skal nå flyttes hele veien rundt sirkelen. Gruppen må hjelpe hverandre, slik at alle kommer gjennom ringen. Det kan være enten ringen eller sirkelen som flytter på seg. Det viktigste er at sirkelen ikke brytes.
[/su_spoiler][su_spoiler title=”Salomo, gullfisk og djinn (stein,saks,papir” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Formål: Bruke kroppen, høre fortelling, samarbeid
Utstyr: ingenting
Med utgangspunkt i et eventyr om kong Salomo som mister ringen og makta si til en djinn, men deretter får den tilbake via en gullfisk, kan man leke en variant av leken Stein, Saks, Papir. Hver av de tre utrykkes på ulike måter, men til forskjell fra stein, saks, papir hvor man bare bruker hendene tar elevene her hele kroppen i bruk.
Reglene er enkle: Elevene deles i to lag og må sammen bestemme hvilken rolle de skal ha. Når de har bestemt seg for hvem de skal være, stiller de seg opp på to rekker med ryggen mot hverandre. På tegn fra læreren (teller til tre) snur alle seg på likt og viser tegnene samtidig. Tegnene er som følger:

«Djinn» ( ) – taper for gullfisken, vinner over Salomo (Djinnen er sterkere enn Salomo fordi han klarer å lure til seg ringen).
«gullfisk» (gjør trutmunn og setter hendene i siden og vinker med disse) – taper for Salomo, vinner over djinn (Gullfisken er sterkere enn djinnen, fordi den får ringen fra djinnen)
«Kong Salomo» (Begge hendene over hode) – taper for djinn, vinner over gullfisken. (Salomo er sterkere enn gullfisken fordi han fisker denne og får tilbake ringen).
Hvert tegn slår altså et annet. Dersom begge lagene gir samme tegn, blir resultatet uavgjort og man må spille om igjen helt til et lag slår det andre. Denne leken kan brukes sammen med mange fortellinger og eventyr, her er det bare fantasien som setter begrensninger.
[/su_spoiler][su_spoiler title=”Tråden igjennom” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Formål:
Utstyr:
Elevene er sammen i grupper på 4-6 elever. Hver gruppe får utdelt en hyssing eller lignende som er lang nok til å strekkes ut på hele gruppa, om de står med armene strekt ut. Denne tråden skal nå føres inn gjennom ermet til førstemann, tråden går videre bak på ryggen og kommer ut i det andre ermet. Tråden fortsetter gjennom ermet til alle på gruppa. Førstemann ferdig vinner.

[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[su_accordion][su_spoiler title=”Kortskalle” open=”yes” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Formål: Moro, Å vente på tur, å lytte, å følge stille spørsmål, tålmodighet, utholdenhet
Utstyr: bilder av f.eks dyr, kjente mennesker e.l
Alle sitter på stolene sine i en ring. Hver deltaker trekker et kort (eller en
voksen hjelper deg), ikke lov til å se på kortet. Deretter settes det i pannen i en
strikk eller festes med tape. Nå må du gjette hvem du er ved hjelp av spørsmål.
Du har kun lov til å stille spørsmål som kan besvares med ja eller nei. Nå er det
viktig at alle i ringen følger reglene for spillet og ikke sier hva de andre har på
bilde heller.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Ta valg” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Formål: Trening i å ta valg og begrunne sine valg.
Utstyr: Leder må ha forberedt spørsmål. God plass på gulvet og en markert linje.
Ale står på gulvet. Læreren/lederen gir et dilemma, elevene må
velge side. F.eks: du kan velge mellom taco eller pizza.
Pizza går til høyre for linja, taco til venstre. Som oppvarming
er det lurt å velge noe ukomplisert og ufarlig. Etter
hvert kan spørsmålene bli mer krevende. F.eks: Hva
vil du gjøre hvis du ser noen bli mobbet? Si det til
en lærer eller gå din vei. Spør noen fra hvert svaralternativ om
en begrunnelse for valget.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Trylledoktoren” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Formål: Ta verdivalg
Utstyr: Kort med de ”godene” doktoren kan dele ut.
En gode på hvert kort. Det må være nok kort av alle slag slik at alle kan velge det samme.
Fint å koble sammen med å fortelle en historie om et land langt borte. Der fins det en trylledoktor
som kan gi deg goder. Han kan dele ut: rikdom, berømmelse, lykke, gode skoleprestasjoner,idrettstalent, god familie, vennskap og lignende. Du får lov å velge fire kort. Hva vil du ha og hvorfor? Så kommer en kjedelig overraskelse. Doktoren forlanger at du må gi fra deg et gode. Hva velger du da bort? Hva hvis du må gi fra deg enda et gode. Hva er viktigst for deg? Valgene kan være utgangspunkt for refleksjoner
omkring hva som er viktigst i livet.
[/su_spoiler][su_spoiler title=”4 hjørner” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Formål: Å ta stilling til ulike dilemma, Skape diskusjon og øke bevissthet rundt de temaene som tas opp, vise flere sider av en sak og at det er greit å være uenig.
Utstyr: Et stort rom og fire ark med teksten ENIG, UENIG, VET IKKE og KANSKJE
Arkene kan også ha ulike valgmuligheter i en gitt situasjon.
Læreren kommer med påstander, eller beskriver en situasjon hvor du må handle. Elevene beveger seg til den lappen de vil stå ved, alt etter som de er enige, uenige, usikre eller ikke vet. Læreren ber noen fra hver lapp redegjøre for sine syn, kommer med oppfølgingsspørsmål og så videre. Det kan være fint å starte med noen enkle påstander til å begynne med, bare for å få elevene inn i leken. Slike påstander kan være for eksempel «Liverpool er verdens beste fotballag»[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Løpediktat” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Formål:øve på muntlig, skriftlig og lytteferdigheter
Utstyr:God plass, papir, blyant og en ferdig tekst/ord til orakelet eller henger rundt i klasserommet eller området ute.
Hvert lag velger et orakel, en budbringer og en skribent. Orakelet har en kopi av ordlista. Budbærerne går til orakelet, som hvisker ordet til budbæreren. Denne må høre godt etter og løpe tilbake til skriveren og si ordet, slik at han/hun kan skrive det ned. Slik går det til alle ordene er ferdig skrevet. I en annen variant, henger ordene rundt i klasserommet og elevene kan gjerne bytte på å løpe og skrive. Den som løper, må lese ordet og deretter videreformidle til den som skriver. Gjerne stave ordet.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Stigespill” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Formål: Å befeste kunnskap, øve på språk, matematikk mm
Utstyr: Spillbrett og terninger
Stigespill kan brukes på utallige måter. Her finner du en tom mal, som du kan fylle med hva du måtte ønske. Spørsmålene kan knyttes til ulike tema dere jobber med, eller det kan være ulike områder man skal øve på å snakke om. Reglene er enkl. Kommer du på en rød rute, faller du ned. KOmmer du på en blå rute, kan du klatre opp. Alle de grønne rutene kan fylles med innhold. Last ned mal[/su_spoiler][su_spoiler title=”Kahoot” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Formål: rask quiz-konkurranse for å teste kunnskap.
Utstyr: mobiltelefon/ipad og en storskjerm
Alle spiller samtidig og alle resultatene kommer opp på den samme storskjermen bak læreren. Konkurranseresultatet er der umiddelbart. Slik kan alle elevene bli engasjert i undervisningen. Læreren får selv en umiddelbar tilbakemelding på hva elevene har fått med seg av undervisningen som nettopp er avsluttet
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”La elevene lage egne spill” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Formål: Feste kunnskap
Utstyr: Sakser, kartong, lim, penner
Å la elevene lage spill for hverandre etter et gjennomgått tema er veldig lærerikt og engasjerende. På denne måten jobber de ekstra godt med fagstoffet for å finne tricky spørsmål til sine medelever. Spillet må selvsagt ha fasit. De kan lage memory/ordkort spill eller ulike brettspill. Stigespillmalen kan gjerne brukes her. [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alias” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Formål: ordforklaring, moro
Utstyr: liste/kort med ord som skal forklares.
Elevene har ord som de må forklare til resten av gruppa, uten å bruke selve ordet. F.eks Onsdag – er midt i uka, det er 24 timer, denne uka har den dato 11. april osv. Når noen gjetter riktig ord, innen en viss tid, så fortsetter man med nye ord.
Variasjon
Playdoh eller tegning – La elevene formidle ordet gjennom å bruke playdoh eller tegning. Når noen har gjettet riktig ord, går denne til læreren og får neste ord.[/su_spoiler][/su_accordion]

%d bloggere liker dette: