Stian og Ali er på hyttetur på fjellet sammen med moren og faren til Stian. De er på påskeferie og de skal gå på ski, spille kort og kose seg med påskeegg. På påskeaften skal de spise all sjokoladen i påskeegget. Men hvem har stjålet påskeegget? Opplegget består av en påskekrim med ordlister. Teksten kan lastes ned som tospråklige fortellinger og finnes nå på 6 språk + nynorsk og bokmål.

Dette prosjektet hadde ikke vært mulig uten alle disse fine folka som har oversatt teksten. Tusen takk for hjelp med oversettelser til Aref Joian (dari), Sultan Sarferaz (pashto), Afraa Al.Hasan (arabisk), Consolata Kangonga Onarheim (swahili) Martin, Burhan og Güney (tyrkisk), Monthian Wongwai (thai) Bogna Opolska (polsk) og Linda Brunborg (nynorsk)

Kompetansemål:

Nivå 1
 • delta i enkle samtaler om kjente emner fra hverdagslivet og fra ulike fag med støtte fra kontekst og samtalepartner
 • gjenkjenne og utforske norske språklyder og norsk stavelsesstruktur, trykk og intonasjon
 • utforske og bruke strategier som støtter innlæring av språklig innhold, form og bruk i norsk
 • lese enkle alderstilpassede tekster om kjente temaer og med faglig innhold
 • utforske ulike digitale ressurser og verktøy i kommunikasjon, og som støtte i språk- og faglæring
 • sammenligne ord og uttrykk på norsk med andre språk eleven kjenner
Nivå 2
 • uttale ord og setninger på en forståelig måte med funksjonell bruk av trykk og intonasjon
 • bruke strategier som støtter innlæring av språklig innhold, form og bruk i norsk
 • bruke hele sin samlede språkkompetanse i eget læringsarbeid
 • lese og formidle innholdet i ulike skjønnlitterære og faglige tekster
Nivå 3
 • uttrykke seg med sammenheng
 • følge opp og bygge videre på andres samtalebidrag i hverdagslige og faglige samtaler
 • reflektere over egen flerspråklighet og dens betydning for egen læring av fag og språk
 • reflektere over innhold, form og formål i ulike tekster
 • bruke strategier som støtter innlæring av språklig innhold, form og bruk i norsklese for å oppleve, få innsikt og lære

påskekrim bokmål

påskekrim nynorsk

Oversatt av Linda Brunborg(nn)

Påskekrim arabisk/bokmål

Oversatt til arabisk av Afraa Al Hasan.

Påskekrim arabisk/nynorsk

Oversatt til arabisk av Afraa Al-hasan og nynorsk av Linda Brunborg.

Påskekrim på dari/bokmål

Oversatt til dari av Aref Joian

Påskekrim på dari/nynorsk

Oversatt til dari av Aref Joian og nynorsk av Linda Brunborg.

Påskekrim pashto/bokmål

Oversatt til pashto av Sultan Sarferaz

Påskekrim swahili/bokmål

Consolata Kangonga Onarheim (swahili)

Påskekrim swahili/nynorsk

Oversatt av Consolata Kangonga Onarheim (swahili) og Linda Brunborg (nynorsk)

Påskekrim thai/bokmål

.

Påskekrim thai/nynorsk

Oversatt av Monthian Wongwai (thai) og Linda Brunborg (nynorsk)

Påskekrim tyrkisk/bokmål

Oversatt til tyrkisk av: Martin, Burhan og Güney (tyrkisk)

Påskekrim på tyrkisk/nynorsk

.

Påskekrim polsk/bokmål

%d bloggere liker dette: