Jeg bruker mye musikk i undervisningen. Musikk skaper et fellesskap på tvers av alder, norskkunnskaper og etnisitet.Sang og musikk er et godt verktøy i arbeidet med å lære et nytt språk, men musikk er noe langt mer enn bare et verktøy. Det handler også om fellesskap og glede og tilhørighet.

Hvilke sanger egner seg?

Når jeg velger sanger til undervisningen prøver jeg å finne sanger som har et ordforråd som passer med det vi jobber med ellers, grammatiske strukturer som vi trenger å øve på eller et tema som jeg ønsker at vi skal samtale om. Jeg prøver å finne norske sanger som de også vil høre i andre sammenhenger i samfunnet.
Under vil du finne forslag til sanger som kan brukes i undervisningen, med konkrete opplegg til hver sang.

Sanger med konkrete opplegg

les mer om hvordan du kan jobbe med sang og musikk

Oskar

%d bloggere liker dette: