Lag felles ordbank

Elevene velger 1-5 ord som passer til tema. De kan bruke hjelpemidler som lexin eller Google translate for å finne oversettelsen av ordet. Elevene skriver ordet på norsk og på morsmålet sitt. Etter at alle ordene er oppe på tavla, hjelper vi hverandre slik at alle ordene blir oversatt til alle språkene i klassen.

Smartboard har et verktøy som heter LAB – elevbidrag. Vi bruker dette verktøyet til å lage en felles ordbank i oppstarten av et tema. Læreren velger hvor mange bidrag hver elev kan ha og setter opp aktiviteten inne i smart -NOTEBOOK.
Under ser du hvordan du som lærer kan sette opp aktiviteten for smartboard.
Velg lesson Activity Builder (LAB), velg aktiviteten del budskapet, da får du opp dette bildet.

Her kan du velge hvordan oppsette skal bli på tavla. Deretter klikker du neste

Her kan du velge hvordan oppsette skal bli på tavla. Deretter klikker du neste.

Her kan du velge antall bidrag hver elev kan bidra med. Du kan også velge om bidraget skal være tekst eller bilde. Vi har valgt tekst.

Her kan du velge antall bidrag hver elev kan bidra med. Du kan også velge om bidraget skal være tekst eller bilde. Vi har valgt tekst.

 
 
 
 

Trykk på startaktiviteten og du får opp en ID.

Trykk på startaktiviteten og du får opp en ID.

Elevene åpner nettsida classlab.com og registrerer ID nummeret og navnet sitt.

Elevene åpner nettsida classlab.com og registrerer ID nummeret og navnet sitt.

%d bloggere liker dette: