Øvelse – Tenk – par – del

cig_img030Enkel øvelse som ikke krever forberedelse og kan brukes i mange sammenhenger. Strategien gir gode muligheter for repetisjon og praktisering av språket. Læreren ber elevene tenke individuelt på et spørsmål eller en ide, deretter diskuterer de med en partner, deler med et annet par og eventuelt med hele klassen. (NAFO)

Man kan også snu strukturen. Først gjør man en felles gjennomgang i klassen, deretter samtaler elevene i par for så å skrive ned sine egne tanker om tema.

Øvelse – spør og bytt

Denne aktiviteten egner seg godt for å lære nye ord og begreper. Det er enkelt og kan brukes i par, grupper eller hel klasse. Elevene får rask tilbakemelding på sine kunnskaper. Kan brukes for å introdusere nye ord, repetere ord eller begreper innen matematikk.

Del ut et kort til hver elev.
Elevene kan sitte sammen i par eller grupper, eller de kan gå rundt i klasserommet med hånden oppe.
Når de møter en annen elev starter elev en med å si sitt ord/begrep. Elev 2 må da forklare hva det betyr. Hvis eleven kan forklare ordet så bytter elevene kort. Hvis eleven ikke kan forklare ordet, får han/hun se på forklaringen, slik at han/hun husker til neste gang. De bytter ikke kort, men går videre med samme kort.

I grupper kan man ha kortene på bordet og la elevene trekke. Eleven som trekker kort, sier ordet til sidemannen. Hvis eleven svarer riktig i gruppen får han/hun kortet. Hvis eleven ikke kan forklare, legges kortet tilbake. Forsett rundt bordet. ( Kooperativt Lärande. )

Øvelse – Intervju eller møte med en figur

86cedf88e54114f9d2c6185a2da9f11bEn øvelse som gir elevene mulighet til å trene på å stille spørsmål. Aktiviteten kan brukes til både skjønnlitterære og faglige tekster. Læreren, eller en elev “spiller” rollen som den vi vil intervjue. Det kan være en historisk person eller en karakter i en bok. Det kan være spennende å stille spørsmål til en karakter som har en liten rolle i teksten, som kan gi nye vinklinger til det vi har lest. (7 veier til drama)

Rolle på veggen

Her henter elevene fram sine felles opplysninger om en person eller et tema. Hele klassen kan samarbeide om en figur, eller man kan la elevene jobbe fram informasjonen i mindre grupper først. Bruk papirlengder på størrelse med et menneske. La en elev legge seg på papiret og tegn omriss rundt. Elevene arbeider videre med figuren ved å skrive ned alt de vet inni kroppen, for eksempel om Karl Løvehjerte: Han er syk, kalles Kavring, heter Karl, har en storebror osv… Utenfor kroppen er det rom for å skrive alt det man tror, synes eller lurer på: Jeg tror han er snill, jeg synes det er trist at Karl er syk, jeg lurer på hvordan det er å vite at man skal dø? Alle skriver samtidig. etterpå leser vi høyt og stiller spørsmål til hverandre. Hvorfor tror du Karl er redd?

Etter hvert som man snakker sammen får man kanskje ny informasjon som vi kan fylle inn. Elevene får mulighet til å tenke grundig på figuren og dele fakta og tanker med hverandre. Historiske personer, eller aktuelle temaer kan brukes på samme måte. (7 veier til drama)

Oppklipt tekst

CIG_IMG006 (5)

CIG_IMG003 (6)For å bli mer bevisst hvordan en tekst er bygget opp kan læreren klippe opp en tekst i enkelte setninger. Dette får hver gruppe utdelt i konvolutter. Gruppa skal gjennom samtale finne ut av hvilken rekkefølge setningene skal stå i. Denne øvelsen kan også brukes som lytteøvelse til musikk. Kan støttes av et bilde eller en muntlig eller skriftlig beretning. (NAFO)
 

Sekvenser

20160426_120711177_ios-3Denne øvelsen går ut på å sette sammen et forløp, en historie eller lignende i riktig rekkefølge. Men det finnes en hake, hver elev har et kort og ingen andre kan se hva som er på kortet. Oppgaven kan kun løses ved at gruppen samarbeider. Kortene kan f.eks ha bilder av en fortelling, hendelser utfra en tidslinje, eller annet der det finnes en naturlig rekkefølge.

Hver elev får utdelt et kort. På baksiden setter de sine initialer for å markere hvem som eier kortet. Kun den som eier kortet kan se på framsiden. Nå må elevene forklare for hverandre hva som er på sitt kort, slik at de i fellesskap kan komme fram til en rekkefølge som de tror er rett. Hvis de er usikre eller det oppstår uenighet er det kun den eleven som hadde kortet i utgangspunktet som kan ta det opp og forsøke å beskrive budskapet engang til.Først når gruppen har blitt enige kan de snu kortene og vise budskapet. ( Kooperativt Lärande. )

Ting på gulvet

Lag 2-4 stasjoner på gulvet. Hver stasjon har et bilde, en ting eller et utsagn. Be elevene velge, gi dem en tenkepause til å ta stilling og
finne en begrunnelse for sitt valg. Når de har valgt stiller de seg på den stasjonen de har valgt. De må gjerne skrive ned begrunnelsene først om de ønsker det. Hør på og vurdere begrunnelsene.
Variant: Gi elevene 15 minutter til å formulere begrunnelser, eventuelt velge mellomargumenter og fakta fra læreboka, kort el.l. La dem deretter snakke sammen to og to i 10 minutter for å finne de beste argumentene. Hør på hverandre og vurder.
Eksempler på ting å ta stilling til: ulv/sau, historiske personer, politikere, litterære figurer, mat, mobiltelefoner, popstjerner, dødsstraff, løsninger på matematiske problemer, boblejakker, filmer, by/land osv. osv.
Lag liste over begrunnelsene, finn de beste. ( Beate Børresen)

%d bloggere liker dette: