selfies

selfie pdfKlikk på bildet for å laste ned malen

Jeg vil at de skal fokusere på sine egne positive egenskaper og tenke over hva de vil formidle til sine medelever. Selfies er i vinden, og jeg har mottatt en del selfies på facebook i løpet av sommeren. I denne oppgaven skal elevene tegne sin “selfie” og skrive om seg selv i en SMS. Selfiene henger vi selvsagt opp på veggen i klasserommet.

Finn noen som …

Dette er en oppgave som kan brukes i mange varianter. Elevene går rundt i klasserommet og stiller spørsmål til hverandre og fyller ut skjema. Gjennom denne oppgaven kan de også oppdage nye ting om hverandre. Etter at de har samlet informasjonen forteller de hva de har funnet. F. eks Amir har vært på fjellet i sommer, Farhad liker ikke sjokolade… osv. Spørsmålene kan enkelt tilpasses elevgruppa. Klikk på bildet for å laste ned vår versjon. finn noen som...

Statistikk i klassen

Ideen til denne oppgaven fant jeg på fagsnakk.no. Der finner du også mange flere gode ideer til oppgaver i starten av skoleåret. Jeg ønsker at elevene skal reflektere over egen læring. Hvordan lærer jeg best?, Bruker jeg strategier for å lære nye ord? Lesestrategier? osv. Å koble disse refleksjonen til en oppgave i statistikk synes jeg var en god idé. jeg har tatt utgangspunkt i skjema jeg fant på fagsnakk.no, men har bearbeidet det noe. Her kan du laste ned min versjon.

Skjemaene henges opp på veggen eller legges ut på forskjellige bord i klasserommet. Elevene setter streker der det er aktuelt. Tilslutt jobber elevene sammen i grupper og lager stolpediagram til hvert sitt skjema. Eleven må reflektere over egen læring og jeg får et innblikk i hvordan de liker å jobbe.

Hvordan skal en god klassekamerat være?

en god klassekameratI stedet for klasseregler vil jeg la elevene beskrive hvordan en god klassekamerat skal være. Elevene får først noen minutter til å tenke indivduelt på spørsmålet. deretter sitter de sammen i grupper på 3-4 elever og fyller ut skjema sammen. De kan gjerne bruke morsmålet mens de diskuterer seg fram til løsninger, men det de skriver ned skal formuleres på norsk. Til slutt samler vi alt i en felles plakat som vi henger opp i klasserommet. Last ned plakaten her

%d bloggere liker dette: