Nivå – A2
Ferdighet: tale, lytte, vokabular, skrive
Tema: historie, fortelling
Grammatikk: beskrivelser og sammenligninger
Ordforråd: tilpasses gruppa
Oppgaver: oppklipt tekst, tenk -par -del, verbbøying, gjenfortelling, skriv en fortsettelse på historien

Last ned oppgavene og teksten

Presentasjon av sangen med fokus på historien som fortelles. Under her finner du en Sway presentasjon som kan brukes som støtte for å forstå innholdet. Hva er en danseskole? Hvem er deltagerne i historien? Hvorfor er gutten redd? Hvem er Gunn? Hvordan utvikler historien seg?

Etter denne presentasjonen kan elevene prøve seg på en lytte øvelse med oppklipt tekst. Vanskegraden på denne oppgaven kan enkelt tilpasses. Jeg har to ulike grupper. I den ene gruppa har jeg klipt opp teksten i en og en linje, mens i den andre gruppa har jeg klipt opp i 2 og 2 linjer. teksten kan klippes i flere eller færre biter alt etter hvor langt elevene har kommet.

De skriftlige og muntlige oppgavene
De to første oppgavene kan med fordel gjøres i fellesskap. Hvis man på forhånd har jobbet mye med deltagere i en fortelling og beskrivelser av mennesker og omgivelser kan de gjerne gjøre oppgaven i par eller små grupper.

Oppgave 3 gjøres først i par, deretter forteller elevene høyt i klassen.
Til slutt kan elevene skrive en fortsettelse på historien

rumba-med-gunn

%d bloggere liker dette: