Nivå – A2
Ferdighet: tale, lytte, reflektere, vokabular
Tema: håp, følelser,
Grammatikk:
Ordforråd: Skarp, pil, «skakke», «sku», forbedre, glede, håp, gi opp, konsentrert, fokusert, lei seg
Oppgaver: tenk -par -del, lukediktat, lese høyt og med innlevelse, samtale om egne meninger.

Last ned dokument med bildet, tekst og lukediktat her. Håp hører også våren til og av og til så kan noen og enhver trenge en liten oppmuntring. AdmiralP har tidligere vært en stor suksess og jeg har endt opp med å velge «skakke gi opp» som ukas sang.

Det var en liten utfordring å finne hele teksten, derfor har jeg valgt å bruke Unni Wilhelmsens tolkning fra programserien Hver gang vi møtes som utgangspunkt for lytteoppgaver.

tenk -par-del

Før vi lyttet til teksten fikk elevene et bilde med følgende tekst:

Når verden sier «gi opp»,
hvisker håpet … «prøv en gang til»

Be elevene om å tenke igjennom teksten hver for seg. Hva tror de dette handler om? Etter å ha tenkt en stund, snur de seg mot sidemannen og forklarer tankene sine i par. Denne delen kan gjerne foregå først på morsmålet. deretter kan elevene i fellesskap forklare hva de tenker på norsk. Dette deler de så med hele klassen.

Forklar at dette er tema for sangen, men at dette sitatet ikke er hentet fra sangen.

Ordforråd:

La elevene lytte til sangen en gang før dere jobber videre med ord som kan være vanskelig. Over finner du noen forslag basert på hvilke ord vi har jobbet med.
Lytt til sangen engang til, mens elevene følger med i teksten.

Lukediktat

Neste økt fikk elevene teksten utdelt på nytt, men denne gangen som lukediktat. Elevene må lytte og sette inn ordene som mangler i teksten.

Lese med innlevelse

Jeg synes denne teksten egner seg godt til å lese høyt. La elevene lese med ulike følelser. F.eks, sint, lei seg, håpefull.

Snakke om og begrunne egne meninger

Snakke om meninger og begrunne disse er et sentralt læringsmål og elevene trenger å øve på dette i mange sammenhenger. La elevene høre både Unni Wilhelmsens versjon og Admiral Ps versjon. Hvilken versjon liker de best og hvorfor.

%d