Lær historien om Norges Grunnlov på 3 minutter og 44 sekunder! Sangen og videoen ble laget til 200 års jubileet i 2014. Teksten er skrevet av Hanne Vennemo, prosjektleder i NRK Super, og den er godkjent av både historikere og Storting. 112 barn var samlet i Eidsvollsbygningen for å spille inn musikkvideoen.

Her kan du lese mer om prosjektet og finne teksten til sangen.

Elevene likte sangen godt og dette var en morsom og fengende måte å lære om Norges grunnlov på.

Førlesing

Denne teksten har vi jobbet grundig med som lesetekst, men før vi gikk i gang med å lese fikk elevene se videoen på storskjerm i klasserommet.

Før elevene fikk utdelt teksten snakket vi om 17. mai feiringen de nylig hadde tatt del i. Før 17. mai hadde elevene sett nyhetsinnslag på TV 2 skole om 17. mai og grunnloven. Disse sendingene finnes på elevenes morsmål, så de hadde litt bakgrunnskunnskap om hva vi skulle i gang med å lese. Vi gikk igjennom noen sentrale ord og begreper. Bla Kielfreden, grunnlovsmennene, “å ta føringen i valsen“, og selvsagt “enig og tro til Dovre faller“. Vi snakket også om frigjøringa fra Sverige i 1905, hvorfor var ingen kvinner med blant de som skrev loven på Eidsvoll og hvorfor var det ingen med fra Nord-Norge.

Elevene fikk utdelt teksten og etter å ha hørt sangen noen ganger fikk de lese igjennom teksten og finne nye ord som de ønsket å lære.

Sammenligne bilder

Denne oppgaven har først og fremst fokus på muntlige ferdigheter, men elevene kan også ta i bruk skriftlige ferdigheter i gjennomføringen. Elevene går sammen 2 og 2 og sammenligner 2 bilder som ligner på hverandre, men er forskjellige. Oppgaven er å finne likheter og forskjeller i bildene. Vi brukte maleriet som viser riksforsamlingen i 1814, malt av Oscar Arnold Wergeland og sammenlignet dette med et stillbilde av barna som danser i musikkvideoen. Her kan du laste ned en PDF med bildene. Denne oppgaven kan man gjøre med mange ulike bilder og for å få trening i å forstå oppgaven, hadde jeg også med to fotografier av kongefamilien og to fotografier av 17. mai toget foran slottet.
Det kan være en fordel å gi elevene noen setningsstartere av typen: Begge bildene er …., bilde nummer 1 viser.. osv. Men noen elever henger seg veldig opp i disse og tror at de må finne et eksempel til hver starter. Det er viktig å forklare grundig på forhånd at slike setningsstartere er ment som en hjelp og ikke er en endelig fasit.

Finne nøkkelord

Elevene fikk anledning til å lese teksten individuelt og stille spørsmål til vanskelige ord og begreper. Deretter var oppgaven å trekke ut nøkkelord fra teksten. Å trekke ut nøkkelord er helt nytt for oss og det var viktig å forklare elevene hva som var hensikten med oppgaven. Noen ville fortsatt skrive ned alle ord og oversette.

Jeg forklarte at nøkkelordene skulle hjelpe oss til å huske og gjenfortelle historien om hva som skjedde på Eidsvoll i 1814.

Elevene jobbet godt og under kan du se et utvalg av ord som de tenkte var viktige for å kunne gjenfortelle.

  • Eidsvoll
  • festen
  • 1814
  • grunnlov
  • 112 grunnlovsmenn
  • fra sør, øst og vest
  • 400 år med Danmark
  • svenskeunion
  • ingen kvinner

Gjenfortelle

Etter at vi hadde skrevet ned nøkkelordene la vi bort sangteksten. Nå måtte elevene gjenfortelle historien for hverandre og for læreren som akkurat i dag visste veldig lite om Norges grunnlov og nasjonaldag.
Mange av elevene er veldig opptatt av at vi må skrive, mens jeg som lærer gjerne vil at vi skal ha litt mer balanse i hver time. Det er viktig å jobbe med de muntlige ferdighetene også.

Kilder:
http://nrksuper.no/super/blog/bli-med-og-syng-3/

%d bloggere liker dette: