Nivå – A2/B1
Ferdighet: tale, lytte, reflektere, vokabular
Tema: Identitet, følelser,
Grammatikk: adjektiver
Ordforråd: svart – hvit, glad -trist, , rik – blakk, redd, ukjent, fri, hyggelig, fuglen-vinger
Oppgaver: tenk -par -del, oppklipt tekst, lukediktat,

Last ned oppgavene

Denne sangen likte elevene veldig godt. Den kan være litt vanskelig, men elevene oppfattet det viktige budskapet. Elevene fikk mulighet til å høre musikken og se videoen mange ganger før vi jobbet med den i klasserommet. De fikk i lekse å lytte til sangen og finne ut hvem som synger.

1.Lytt til sangen i klasserommet. Presenter informasjon om Karpe Diem, Hvem er de og hva er deres bakgrunn. Samtal så om budskapet i sangen. Hva er det Karpe Diem er opptatt av å formidle med denne sangen? Elevene møtte godt forberedt og sammen fikk vi en god samtale om hvordan man kan være venner til tross for ulik kultur, religion og bakgrunn.
Vi hadde en samtale i forkant hvor vi gikk igjennom noen sentrale ord og uttrykk. Elevene fikk prøve å uttrykke hva de trodde sangen handlet om etter at de hadde sett videoen og hørt musikken. Vi snakket spesielt om disse linjene :

For jeg var fuglen på bakken og han var tvunget til å ville kappe vingene av meg før jeg fikk sunget,

Du er ikke redd fordi det er ukjent, du er redd fordi du tror du kjenner meg, og jeg er ustemt –

har en bror som er hindu, og det handler om å godta at andre har en mor som – og kanskje en far som – lærte dem noe annet om livet, som at himmelen er et mål og livet kanskje er en casting.

for ett ord sier mer enn tusen tegninger.

2. Lytt til sangen i fellesskap i klassen igjen. Her fikk mine elever hele teksten oppklipt i strimler. Aktiviteten gjør det mulig å tilpasse vanskegraden til elevgruppa. Jeg hadde klippet opp teksten i 3 ulike vanskegrader.

3. Vi brukte også teksten som lukediktat for å lytte ut ord som vi jobbet med ellers. Jeg luket ut disse ordene: svart – hvit, glad -trist, , rik – blakk, redd, ukjent, fri, hyggelig, fuglen-vinger

%d