Oppgaven

Dere skal planlegge og spille inn en podcast med tema identitet. Alle på gruppa skal bidra i podcasten.

Plan for opplegget

1. Introduksjon Hva er podcast
a)Lytte til podcasts fra andre
b) Analyse/ av podcast
c) aktiv lytting, spørsmål og samtaleteknikk
4. Bli kjent med garasjebandappen og lag testinnspilling
5. Lytt til podcast og analyser (lekse)
6. Jobb med sendingen
a) idemyldring, tema
b) lag sendeplan, fordel oppgaver
c) øve
d) spille inn
7. Eventuell redigering
8. Send fil til lærer for publisering
9. Lytt i klassen

Under finner dere kriterier for innholdet.

Mål

Introduksjon

Oppgaven ble introdusert gjennom at jeg forsøkte å få tak i elevenes førforståelse om podcast. Få hadde kjennskap til podcast fra før, men gjennom ulike eksempler og sammenligning med vanlige radioprogram fikk vi etterhvert tak på det. Som eksempel lyttet vi til en episode fra Aftenpodden, juniorhjelpen og så analyserte vi denne sammen. For å kunne lage en egen podcast er det viktig å ha en forståelse av hva det er vi skal i gang med.

Spørsmål og samtaleteknikk

Elevene fikk gjøre ulike øvelser for å trene på forskjellige samtaletknikker som å stille spørsmål, oppfølgingsspørsmål og aktiv lytting. Læreren modellerte ulike måter å stille spørsmål på, før elevene selv fikk prøve. De jobbet sammen i læringspar og intervjuet hverandre om juleferien. Vi diskuterte hva som er hensikten med å bruke ulike samtale teknikker og i hvilken sammenheng de passer. Elevene viser tydelig interesse for den andre og lytter aktivt til hverandre og allerede nå, kan jeg se og høre at flere benytter både spørsmål, oppfølgingsspørsmål og speiling i sine innspillinger.

Nødvendig utstyr

iPad eller PC
Program for lydinnspilling. Vi har brukt appen garasjeband. Hvis dere bruker PC kan man f.eksempel bruke audacity.
Eventuelt kan du ha en mikrofon, men det er ikke nødvendig.

Jeg hadde en gjennomgang av hvordan de kan bruke appen på tavla. Jeg brukte videon under her, men uten lyd. Mange av elevene synes engelsk er vanskelig, derfor spilte vi videoen uten lyd, mens jeg snakket og forklarte de ulike funksjonene. Vi stoppet mange ganger underveis. Elevene fikk senere tilgang til videoen.

Elevene fikk teste ut og gjøre seg kjent med appen garasjeband. De jobbet sammen i par og lagde enkle intervjuer av hverandre. Elevene løste oppgaven på flere ulike måter. Noen brukte tida til å teste ut ulike effekter og redigere enkle innspillinger, mens andre brukte tid på å jobbe med samtaleteknikkene vi hadde øvd på tidligere. Elevene var motiverte og gjorde en god jobb denne økta.
Underveis var det flere som oppdaget at det å spille inn seg selv også kan hjelpe dem til å bli bedre i norsk. De hørte selv hvor de gjorde feil og de ba om veiledning for å rette opp eventuelle språkfeil.

Planelegging av ferdig produkt

Dette var kanskje den vanskeligste jobben. Å legge en plan for innholdet i sendinga. Vi har valgt et tema som vi har jobbe mye med tidligere, til denne første sendingen. Men å omsette det vi kan fra før til podcast formatet var allikevel utfordrende for mange. Gruppene startet med en idemyldring etter strukturen “møtes på midten”. Alle fikk komme med sine innspill, deretter samlet de det de ble enige om i et felles dokument. Når de hadde fått fram ulike ideer om innholdet, fikk de en mal for sendeplan. I denne sendingen lager de ikke et ferdig manus, men kun en plan for temaene de skal samtale om.

Innspilling

Når planen er ferdig og godkjent av lærer, starter de innspillingen. De får mulighet til å øve og har fått beskjed om at de bør ha 2 hele innspillinger, slik at vi kan velge den beste. Jeg gleder meg til å høre det ferdige resultatet.

All informasjon til elevene, lenker til ulike podcastsendinger, maler og vurderingskriterier bel delt i en padlet som elevene enkelt har tilgang til.

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.