Skolekassa har samlet mange ressurser på flere språk.

Skolekassa har samlet mange ressurser på flere språk.

Tema morsmål har mange nyttige flerspråklige ressurser

Tema morsmål har mange nyttige flerspråklige ressurser

Tema morsmål har flere gode tospråklige undervisningsopplegg. Bl. a om fotosyntesen

Filmer, lydfiler og tekster med verb i presens og preteritum.

Filmer, lydfiler og tekster med verb i presens og preteritum.

LEXIN kan anvendes på forskjellige måter i særskilt norskopplæring og i tospråklig fagopplæring.

LEXIN digital ordbok

Matematikkbegreper på norsk og ulike morsmål med eksempler og bilder.

Matematikkbegreper på norsk og ulike morsmål med eksempler og bilder.

SalabyIntro har ressurser på flere språk, bl.a dari, pashto, tigrinja og arabisk

Her finner du lenker til læringsklipp dubbet på fem språk. I tillegg finner du lenke til NRKs nettside med aktualiteter om Norge på arabisk, dari og kurdisk:

Senter for flerspråklige barn og unge i Sandnes har laget en fin oversikt over ulike språk

Nyheter

TV2 Skole har nyhetsendinger på dari, pashto, arabisk, somali, tigrinja og kurmanci.

Bli kjent med Norge på dari, arabisk og kurdisk

Flerspråklige fortellinger

Brødrene Løvehjerte på persisk

Brødrene Løvehjerte på persisk

Det flerspråklige bibliotek

Det flerspråklige bibliotek har bøker på 64 ulike språk.

August Strindbergs novelle, Et halvt papirark på mange språk. Her kan du lese og lytte.

August Strindbergs novelle på mange språk. Her kan du lese og lytte.

Flerspråklige fortellinger fra ulike deler av verden. Fortellingene finnes både som lydfiler, bildebøker og animasjonsfilmer.

Flerspråklige fortellinger fra ulike deler av verden. Fortellingene finnes både som lydfiler, bildebøker og animasjonsfilmer.

http://www.grom.no/trolliord/skolekassa/

Eventyr på flere språk

Eventyrpå mange språk

Flerspråklig tekstsamling med dikt og andre korte tekster. Dari, pashto, norsk

 

Hvordan bruke ressursene i undervisningen.

Er det mulig å drive tospråklig opplæring uten tospråklig lærer?

Påskemysteriet

Hvordan vi jobber med TV2 s nyhetssendinger

Eventyr på mange språk, fra mange land

Lese på flere språk

SalabyIntro har ressurser på flere språk, bl.a dari, pashto, tigrinja og arabisk

%d bloggere liker dette: