Mandag og tirsdag var jeg så heldig å få være med på årets NAFO konferanse. Der fikk jeg mye inspirasjon og faglig påfyll som støtter opp om den praksisen vi har i klasserommet. Mangfold som ressurs, flerspråklighet er normalen og vi må koble sammen hode og hjerte i språklæringen er viktige stikkord jeg sitter igjen med.

Mette Elisabeth Nergård åpnet konferansen med kåseriet: Mangfoldet som glapp. Gjennom denne åpningen fikk vi løftet tema og ting ble satt i et perspektiv. Tony Burner som har vært en av veilederene i Kompetanse for mangfold snakket om at flerspråklighet og mangfold er det normale, men at mangfold ofte presenteres som noe eksotisk og spesielt.

Derfor er første bud å normalisere flerspråklighet. Snakke om det, bruke seg selv som eksempel, vise at de aller fleste er flerspråklige. Du kan trekke fram fire utfyllende måter å tenke flerspråklighet på: opphav (hvilke språk lærte du som barn?), kompetanse (hvilke språk kan du kommunisere med?), identitet (hvilke språk identifiserer du deg med?), og funksjon (hvilke språk bruker du i ulike sammenhenger?)

Tony Burner, Flerspråklighet er normalen

Lærere må bevisstgjøres på dette og hvordan elevenes flerspråklighet kan tas i bruk som en ressurs.

Etter en liten pause var det klart for Joke Dewilde og dere som har lest blogginnleggene mine en tid, vil se at jeg ofte siterer henne og hennes forskning av ungdom og deres skrivepraksiser i fritida. Hun ga oss en grundig innføring i begrepet transspråking (translanguaging) og hun ga gode eksempler på hvordan man kan jobbe med å elevenes fulle språkreportoar i klasserommet. Et av eksemplene hun viste, var hvordan elevene kan lage språkbiografier, slik at læreren kan bli bedre kjent med elevene og få mer innsikt i alle språkene som elevene forholder seg til i hverdagen. Kirsten Palm snakket også om slike språkportretter og viste flere eksempler på dette.

Jeg ble veldig inspirert og bestemte meg for å prøve det ut i klassen.
Elevene fikk utdelt en kroppsilhuett som de har fylt ut med farger og språk. Deretter fikk hver og en kommentere sine språkportretter. Elevene fikk gjennom omfang, plassering, fargevalg, symboler og skriftlige kommentarer kommunisere om sin egen oppfattelse av sitt språklige repertoar.

Denne aktiviteten krever lite forberedelse, men mitt inntrykk er at elevene hadde stort utbytte av opplegget. Mens elevene arbeidet med sine portretter fikk vi mange gode samtaler. Og neste skritt er å la elevene lage sine språkbiografier enten skriftlig eller muntlig i form av podcast eller digitale bildefortellinger.

her: Se flere eksempler og les mer her
Se og last ned en mal her

Mandagen ble avsluttet med Hanne Haugli som snakket om sjangerpedagogikk. Hun er i ferd med å skrive en doktorgradsoppgave om tema og jeg gleder meg til å følge arbeidet hennes videre. Hanne trekker fram at sjanger er et viktig begrep i språkundervisning og muliggjør andrespråksundervisning utover setningsnivå. Det setter elevene i stand til å produsere hele tekster. Sjangerpedagogikken viser oss at ulike typer tekster har ulik hensikt
De har også ulik struktur og språklige kjennetegn. Når elevene får lære om dette eksplisitt, settes de bedre i stand til å produsere egne tekster. Den didaktiske modellen, “Sirkelen for undervisning og læring” er et nyttig verktøy i arbeidet med sjangerpedagogikk og støttende skriveundervisning. Den presenteres av UDIR som en ressurs i arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet. Jeg har skrevet flere innlegg på bloggen om hvordan vi kan arbeide med denne modellen.

Å bygge broer fra hverdagsspråk til fagspråk

Å skrive brev og e-post

Seksfelter – støtte for å strukturere teksten

Arbeid med førforståelse – faktatekst

Hanne Haugli oppsummerte sitt innlegg slik:

Sjangerpedagogikk – en støttende skriveundervisning
• Eksplisitt undervisning som framhever kjennetegn ved ulike teksttyper
• Tekstmønstre som forbilde for egen skriving
• Metaspråk som redskap for å undersøke og snakke om språk i kontekst
• Sirkelen for undervisning og læring som didaktisk modell
• Sterk lærerstyring og stor elevaktivitet
• Integrerer lytting, snakking og lesing med skriving

Hele konferansen var interessant og ga mye nyttig faglig påfyll,men høydepunktet for meg var Veronica Salinas og hennes arbeid med litteratur. Veronica sier vi må koble sammen hjerte og hjernen i språkopplæringa. Etter jul gleder jeg meg til å arbeide med hennes bøker i klassen.

På NAFO kan du lese mer om konferansen og finne alle presentasjonene.

Alle plenumsforedragene fra denne første dagen er lagt ut på NAFOs youtube kanal og jeg anbefaler dere å ta en titt på disse.


Tone Evensen

Jeg er lrer p grunnskole for voksne og deler dagen med fantastiske ungdommer i alderen 16-24 r. De lrer norsk og jeg lrer arabisk, swahili, somali, litauisk, dari og tegnsprk. Mlet mitt som lrer har alltid vrt bidra til best mulig lringsutbytte for alle elever. Jeg ser p hver elev som en ressurs i klasserommet og gjr mitt beste for lre hver og en av dem kjenne. De siste 5 rene har jeg jobbet p Ringsaker voksenpedagogisk senter, som lrer p grunnskole for voksne. (Ungdomsklassen) Tidligere har jeg jobbet p Nasjonalt senter for flerkulturell opplring (NAFO). Der har jeg jobbet med utvikle lringsressurser og holdt en rekke kurs for lrere og skoleledere rundt om i Norge. I 2017 fikk jeg den europeiske sprkprisen for arbeidet med bloggen og srlig fokuset p flersprklighet som ressurs. I 2018 ble jeg tildelt prisen som rets fabelaktig formidler av Kopinor. f denne anerkjennelsen for arbeidet med bloggen og i klasserommet inspirerer meg til jobbe videre. De siste rene har jeg i tillegg gitt ut flere Pedlex hefter og bruk av fortelling i sprkopplring og som verkty for livsmestring. Og mitt siste prosjekt er Hugin og Munin, et digitalt lremiddel for ungdom med kort botid. En pilot ble publisert i 2020 og vi jobber n med videreutvikle ressursen.

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d