Velkommen til alle nye lesere av bloggen og tusen takk til alle dere som deler, liker og ikke minst gir meg gode tilbakemeldinger. Det er alle dere som holder bloggen igang.

Årets første skoleuker er over og vi har kommet godt i gang. Jeg startet skoleåret med et smell, bokstavelig talt, og endte opp med en liten hjernerystelse. Derfor har det tatt tid med oppdatering her.

I år er vi 15 elever i klassen. 15 elever fra 6 forskjellige land, og med 7 morsmål og enda flere språk vi kan. Noen elever har gått mye på skole, andre har nesten ingen skolebakgrunn. De fleste kan godt muntlig norsk, noen kan ganske mye, men vi skal bruke høsten til å trene på det skriftlige. Det er 13 damer og 2 gutter, så sammensetningen er ganske ulik tidligere år. Elevene har mange interesser og kunnskaper med seg og alle er ivrige, motiverte og klare for et nytt skoleår.

Jeg gleder meg, som dere skjønner må vi ha mye tilpasning og smarte oppgaver for at alle skal ha utbytte av opplæringen og få oppleve mestring. I tillegg til å skrive mye vil vi ha mye læring i kombinasjon med praktisk-estetiske fag og selvsagt fortellinger i ulike former.

Allerede første uka har vi innført enkle prinsipper for samarbeidslæring og dette vil vi jobbe videre med gjennom hele året. Ved at elevene får jobbe på denne måten oppnår vi mange fordeler.

– Elevene lærer av hverandre.
– Det blir vanskeligere å drømme seg bort, når gruppen forventer at du bidrar med ditt
– Alle deltar i arbeidet
– fokuset er på mestring, framfor fullføring
– Elevene lærer å ta ansvar for egen læring

Gjennom året kommer jeg til å beskrive flere ulike måter å jobbe med samarbeidslæring på og enda flere fordeler med å arbeide på denne måten.

For å øve oss på samarbeid har vi bygget spaghettitårn, trent på å fordele ordet etter tur, jobbet i par med en sekretær, vi har lest i grupper og hatt ulike samtaleøvelser.

Speeddating

Elevene sitter rundt et langbord, med like mange på hver side. Hvert par får utdelt 2 terninger og en liste med 12 spørsmål. De bytter på å kaste terningene og spør spørsmål utfra hvilket tall terningene viser. På et gitt signal bytter elevene på den ene siden plass, slik at de treffer en ny person.

En variant av denne oppgaven og som vi gjorde med stort hell denne uka er at elevene sitter sammen i grupper på 4. To og to intervjuer hverandre. Etterpå skal hver og en presentere sin partner for resten av gruppa. Når øvelsen var ferdig, fikk et par fra hver gruppe flytte seg til en ny gruppe og nye presentasjonsrunder.
I denne aktiviteten må elevene fokusere på å lytte til hva den andre sier, alle får snakke om både ting de vet fra før og nye ting som de kanskje ikke kjenner til eller har erfaring med.
Det var viktig å følge med hele tiden, fordi hvem som byttet gruppe var tilfeldig. Tilslutt fikk de fleste presentere en person for hele klassen.

Selvportrett collage

Klassemiljø

Å jobbe med klassemiljø er viktig gjennom hele skoleåret og spesielt viktig å ha fokus på i oppstarten. Elevene har fått gjøre morsomme aktiviteter sammen; “baller i luften” og “Spaghettitårn” som du kan lese mer om her og vi har samarbeidet om å lage plakater som viser hvordan vi vil ha det i klassen. For å gjennomføre denne oppgaven benyttet vi strukturen “Møtes på midten” hvor alle elevene får mulighet til å komme med sine innspill rundt bordet og de innspillene som elevene er enige om, skrives inn i midten. Elevene på hver gruppe hadde i denne øvelsen ulike roller. En hadde ansvar for å skrive ned de andres innspill, en annen hadde ansvar for at alle fikk snakke og komme med sine innspill. Tilslutt fikk en ansvar for å dele gruppens forslag med klassen. Hvem som skulle dele med klassen visste de ikke på forhånd, derfor var det viktig at alle var fokuserte og oppmerksomme underveis.

Vi søker en lærer som…

I forbindelse med valget har vi snakket mye om hva som er en god skole og hvilken skole vi vil ha. Vi har også snakket om skolesystem i ulike land. Vi har også hatt mye fokus på hvordan elevene skal være på skolen, hvilke plikter vi har, hvilke regler skal vi følge og hvordan skal vi ha det sammen. Nå er turen kommet til læreren. Hvordan skal en god lærer være?
Det har noen ganger vært vanskelig å få elevene til å uttale seg om læreren. Mange er redde for å si noe feil, eller fornærme noen lærere. Denne varianten som jeg valgte i fjor ble veldig vellykket. Neste uke gjentar vi oppgaven. Elevene skriver en utlysning for å ansette en “perfekt” lærer.

GJENNOMFØRING
1. Fortell klassen at elevene skal få lov til å lage en stillingsannonse:
Tenk dere at skolen skal utlyse en ny stilling som lærer, og at dere får lov
til å lage innholdet. Hva kjennetegner en god lærer for dere? Her er det
åpent for elever å skrive adjektiv eller handlinger, som for eksempel
omtenksom, gir gode tilbakemeldinger, gir elevene tid til å tenke godt
igjennom oppgaver. Vi brukte tid på å snakke gjennom ulike adjektiver og egenskaper som hjalp elevene å få opp ordforrådet før vi startet.
2. Del ut Post-it-lapper til alle elever, og be dem skrive tre til fem egenskaper/
handlinger som kjennetegner en god lærer for dem.
3. Elevene setter seg deretter i grupper på tre til fem og lager en plakat med
overskriften Stillingsannonse. Elevene skal gå igjennom Post-it-lappene og
bli enige om opptil seks egenskaper de kan bli enige om at en god lærer
skal ha, før de skal skrive opp disse på plakaten deres og dekorere plakaten. Her fikk elevene også jobbe slik at vi sikret at alle fikk oppgaver. Alle leste opp sine forslag, en skrev ned en kladd med hva de var enige om og en annen skrev elve plakatteksten, mens resten av gruppa hjalp til med rettskriving og noen tegnet læreren.
4. Når plakatene er ferdige, er det tid for presentasjon. En og en gruppe
kan komme frem, vise plakaten, presentere og forklare ordene og
setningene den inneholder. Under hver presentasjon kan den som leder
aktiviteten, stille utdypende spørsmål til elevene som presenterer.

Bildene viser at vi har lykkes godt med samarbeid. Elevene er flinke til å hjelpe hverandre og dele av sine erfaringer. En liten solstråle på slutten av innlegget.

Han som kom glad og fornøyd ut etter matematikktimen etter å ha hjulpet en medelev på gruppa med tallinje og tier/hudrere. Den samme gutten som selv har mottatt mye hjelp av de andre tidligere i uka. Endelig var det hans tur til å skinne.
Ingen kan alt, men alle kan noe

Jeg gleder meg til fortsettelsen med denne flotte gjengen.

Ide hentet fra: https://www.reddbarna.no/ingenutenfor/last-ned-ressurser-til-ingen-utenforRedd Barna – ingen utenfor


Tone Evensen

Jeg er lrer p grunnskole for voksne og deler dagen med fantastiske ungdommer i alderen 16-24 r. De lrer norsk og jeg lrer arabisk, swahili, somali, litauisk, dari og tegnsprk. Mlet mitt som lrer har alltid vrt bidra til best mulig lringsutbytte for alle elever. Jeg ser p hver elev som en ressurs i klasserommet og gjr mitt beste for lre hver og en av dem kjenne. De siste 5 rene har jeg jobbet p Ringsaker voksenpedagogisk senter, som lrer p grunnskole for voksne. (Ungdomsklassen) Tidligere har jeg jobbet p Nasjonalt senter for flerkulturell opplring (NAFO). Der har jeg jobbet med utvikle lringsressurser og holdt en rekke kurs for lrere og skoleledere rundt om i Norge. I 2017 fikk jeg den europeiske sprkprisen for arbeidet med bloggen og srlig fokuset p flersprklighet som ressurs. I 2018 ble jeg tildelt prisen som rets fabelaktig formidler av Kopinor. f denne anerkjennelsen for arbeidet med bloggen og i klasserommet inspirerer meg til jobbe videre. De siste rene har jeg i tillegg gitt ut flere Pedlex hefter og bruk av fortelling i sprkopplring og som verkty for livsmestring. Og mitt siste prosjekt er Hugin og Munin, et digitalt lremiddel for ungdom med kort botid. En pilot ble publisert i 2020 og vi jobber n med videreutvikle ressursen.

%d