Nyankomne elever har større sjanse til å klare seg i skolen om de får anledning til å veksle mellom norsk og andre språk de kan i skolen. Dette viser forskning av Annika Karlsson, som mener at et flerspråklig klasserom også gjør det lettere å lære seg et nytt språk. Hun så at interessen for emnet økte når elevene fikk snakke arabisk med hverandre og med morsmålslæreren. Elevene kunne bedre forklare hva de mente, og de hadde lettere for å forstå naturvitenskaplige begrep. Her kan du lese mer om Annika Karlssons forskning. Og under kan du se en forelesning med Annika Karlsson

En ny rapport om kostnadene ved mangelfull utdanning av asylsøkere og flykninger trekker frem at nyankomne barn og unge må raskest mulig inn i et fullverdig opplæringstilbud, det må gis en tilstrekkelig språkopplæring, inkludert morsmålsopplæring og/eller tospråklig opplæring. Skolen må ta hensyn til asylsøkere i større grad har psykiske vansker og asylsøkerne må inkluderes i det sosiale fellesskapet. Les mer om rapporten på NAFO

Jeg har ingen tospråklig lærer i klasserommet, men jeg er opptatt av å gi mine elever en best mulig opplæring. Når jeg vet fra flere hold hvor viktig morsmålet er for elevene, måtte jeg tenke igjennom; hvordan kan jeg utnytte den språklige ressursen som elevene har i opplæringen?

Tillat morsmål i klasserommet

I vårt klasserom er det hovedsakelig 3 språk vi forholder oss til, dari, pashto og norsk, men flere av elevene mestrer litt engelsk, noen kan litt arabisk og flere kan både pashto og dari. Dette gjør at elevene kan være nyttige for hverandre i innlæringen av nye ord og begreper. I tillegg kommer selvsagt kroppsspråk og bildespråk.
Annika Karlsson hevder at om elevene bare får prate svensk i klassen, blir det en nedadgående spiral. Man forenkler språket og læringen blir mangelfull.

”Elevene må forstå hva som foregår i opplæringssituasjonen”

(Ann- Margritt Hauge, Øzerk 2003).
ordlisteMange lærere er redde for at elevene skal snakke om andre ting, når han/hun ikke forstår hva som blir sagt. I Annika Karlssons studier så holder elevene seg til emnet, selv når de snakker arabisk. Dette er også min erfaring. Elevene hjelper og støtter hverandre, de elevene som raskt oppfatter innholdet, videreformidler og forklarer for sine medelever. Vi lager felles ordlister og tankekart på tre språk og henger disse godt synlig i klasserommet.

Metaspråklig bevissthet

Tospråklighet medfører en rekke fordeler, også utover det å kunne to språk. Tospråklige har ofte en større metaspråklig bevissthet, de har en bedre evne til å ta en annens perspektiv og de har hjerner med bedre utøvende kontroll. For å utvikle sin tospråklighet, blir det viktig at barn får mulighet til å bruke begge sine språk (Kristine Bentzen på Nasjonal konferanse Tema morsmål 2012).
12916287_202894916756371_200698323281650367_o
Hovedområdet språklæring i læreplanen for grunnleggende norsk dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk. Et sammenlignende perspektiv på eget morsmål og norsk inngår i hovedområdet. Dette forsøker jeg å utnytte hver dag i klasserommet. Setningsoppbyggingen vil for eksempel være annerledes på norsk enn på elevenes morsmål. Jeg skriver en setning på tavla og elevene skriver på henholdsvis dari og pashto og de forklarer meg forskjellene. Alle elevene er ivrige på å få skrive på tavla og i samarbeid forklarer de hvordan det henger sammen. Dette kan være f.eks at vi leser fra forskjellig retning, verbets stilling i setningen osv. De forstår at læreren er oppriktig interessert i deres språk og de er stolte over å kunne hjelpe meg til å forstå. Gjennom at de forklarer for meg, utvikler de en metaspråklig bevissthet. Tavla i vårt klasserom er ofte fylt med dari, pashto og norsk.

Fagopplæring

Det er viktig at elevene ikke stagnerer i sin læring. Når du er 15-16-17 år, er det ikke nok å lære enkle norske fraser. De skal forberedes på videregående skole her i Norge, eller annen utdanning et annet sted. Da trenger de fagkunnskaper og ferdigheter som kan hjelpe dem videre.

flerspråklighet er gullNår elevene får anvende sitt morsmål kan de gå dypere inn i emnet og forklare mer detaljert. Det blir enklere for elevene å forstå når de kan bruke flere språk; morsmålet, kroppsspråk, billedspråk og norsk.
TV2 nyheter på dari og pashto og ressurser på tema morsmål kan brukes som en støtte når elevene skal lære om nye tema.
TV2 nyheter på dari og pahsto tar for seg ulike aktuelle tema med oppgaver koblet til læreplanmål og ulike nivåer i norsk. Vi pleier å se sendingen på dari og pashto først, deretter ser vi sendingen på norsk. Vi samtaler om innholdet og jobber med både språklige mål og innholdsmål.

Noen av oppleggene som ligger på Tema morsmål er tospråklige og er spesielt nyttige for klasser som mangler tospråklig lærer. Et eksempel på et sånt opplegg er norsk geografi. På tema morsmål kan du finne tekster om emnet på norsk og elevens morsmål og på TV2 skole finnes det sendinger om samme emne på dari, pashto og norsk. begge har laget oppgaver som elevene kan jobbe med i klasserommet. Oppleggene er knyttet til kompetansemål for 4-7 trinn og læringsmål kan f.eks være: Eleven skal kunne plassere landsdelene på Norges-kartet, vite at Norge er delt inn i landsdeler og fylker og vite navn på landsdeler og fylker i Norge.

Nyheter fra TV2 skole på dari

Nyheter fra TV2 skole på dari

Nyheter fra TV2 skole på pashto

Nyheter fra TV2 skole på pashto

Logo-Tema-morsmål

 
Fra læreplanen i grunnleggende norsk nivå 2 finner vi at elevene bla skal: finne frem til og gjengi med egne ord informasjon i enkle fagtekster og fortelle om noen lokale og sentrale norske personer, steder og begivenheter. Jeg velger å koble disse målene sammen med kompetansemål for samfunnsfag når vi skal jobbe med dette tema.
For å forberede elevene på et nytt tema kan de for eksempel lese teksten på morsmålet og se sendingen på TV2 før vi går i gang med undervisningen på norsk. På den måten har elevene fått en førforståelse av hva som kommer, og vi kan gå jobbe med stoffet mer inngående. Når språket ikke er en hindring, er det mulig å gå dypere inn i emnet. Ved å benytte elevenes samlete språkkunnskap kan elevenes fagutvikling fortsette, samtidig som eleven lærer seg norsk i en meningsfull sammenheng.

Flerspråklige fortellinger

20160331_094429613_iOS

Vi har den siste tida jobbet med en flerspråklig krim. Elevene har lest på flere språk og i grupper jobbet fram en flerspråklig presentasjon (opplesning) av fortellingen. På fredag besøkte vi en annen klasse og hadde høytlesning for dem. Motivasjonen for arbeidet har vært stor. Flere av elevene har minimalt med skolegang fra hjemlandet, likevel leser de høyt for medelever på tre språk. Det er imponerende! På tema morsmål og nettstedet troll i ord kan du finne mange eksempler på tospråklige fortellinger.

Her kan du lese mer om hvor gøy vi hadde det med dette opplegget.

Kilder: Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Megaregning-venter-hvis-ikke-asylbarna-far-god-skolegang-8409863.html
Nafo : http://nafo.hioa.no/ny-og-viktig-rapport-om-kostnader-ved-mangelfull-utdanning-av-asylsokere-og-flyktninger/
tema morsmål: http://morsmal.no/6955-bedre-resultat-med-flere-sprak-i-klasserommet
Malmø høgskola: https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2014/Fler-sprak-i-klassrummet-ger-battre-resultat/


Tone Evensen

Jeg er lrer p grunnskole for voksne og deler dagen med fantastiske ungdommer i alderen 16-24 r. De lrer norsk og jeg lrer arabisk, swahili, somali, litauisk, dari og tegnsprk. Mlet mitt som lrer har alltid vrt bidra til best mulig lringsutbytte for alle elever. Jeg ser p hver elev som en ressurs i klasserommet og gjr mitt beste for lre hver og en av dem kjenne. De siste 5 rene har jeg jobbet p Ringsaker voksenpedagogisk senter, som lrer p grunnskole for voksne. (Ungdomsklassen) Tidligere har jeg jobbet p Nasjonalt senter for flerkulturell opplring (NAFO). Der har jeg jobbet med utvikle lringsressurser og holdt en rekke kurs for lrere og skoleledere rundt om i Norge. I 2017 fikk jeg den europeiske sprkprisen for arbeidet med bloggen og srlig fokuset p flersprklighet som ressurs. I 2018 ble jeg tildelt prisen som rets fabelaktig formidler av Kopinor. f denne anerkjennelsen for arbeidet med bloggen og i klasserommet inspirerer meg til jobbe videre. De siste rene har jeg i tillegg gitt ut flere Pedlex hefter og bruk av fortelling i sprkopplring og som verkty for livsmestring. Og mitt siste prosjekt er Hugin og Munin, et digitalt lremiddel for ungdom med kort botid. En pilot ble publisert i 2020 og vi jobber n med videreutvikle ressursen.

2 kommentarer

Nyheter på flere språk – nyttig ressurs i opplæringen – Glimt fra et flerspråklig klasserom · februar 5, 2017 12:16 pm

[…] Ofte konsentrerer vi oss om et innslag og jobber med oppgaver knyttet til dette innslaget. Denne gangen så alle hele sendingen, deretter valgte de en av innslagene som de ville jobbe videre med. De fikk TV2 skoles egne oppgaveark som utgangspunkt. De diskuterte og skrev oppsummering av innholdet i innslaget. Spesielt innslagene om tvangsekteskap og ulvedebatt skapte engasjement hos elevene. Etter å ha jobbet med oppgavene individuelt og i små grupper hadde vi en felles oppsummering i klassen. Det hele munnet ut i en heftig ulvedebatt, hvor elevene fikk argumentere for sitt syn. Her kan du lese mer om hvordan vi arrangerer debatt i klasserommet Og her kan du lese mer om andre måter å jobbe med de flerspråklige nyhetssendingene. Hurra, hurra, hurra Tospråklig opplæring […]

Elevene lager egne nyhetssendinger – Glimt fra et flerspråklig klasserom · februar 12, 2017 11:14 am

[…] Les mer om bruk av morsmål i undervisningen her. […]

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d