Mål

Inspirert av den australske sjangerpedagogikken og blant andre den svenske pedagogen Anna Kaya har vi jobbet med tekster som beskriver en bestevenn.
Vi jobber med tema vennskap og med utgangspunkt i disse læreplanmålene fra læreplanen i grunnleggende norsk, nivå 2 har vi jobbet med å skape en tekst om «min bestevenn»

Lytte og tale
• beskrive seg selv, familie, venner, fritid, skole, arbeidsliv og nærmiljø
Lese og skrive
• uttrykke egne følelser og meninger i egen skriving
• ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning
• gi eksempler på hvordan ord og bilde virker sammen i tekster
Språklæring
• bruke grunnleggende strukturer for setningsbygging og tekstbinding
• identifisere og beskrive ulike ordklasser og funksjonene til disse ordklassene
Språk og kultur
• uttrykke egne tanker om personer og handlinger i norske TV-programmer, filmer og teaterstykker

Hva er sjangerpedagogikk

Sjangerpedagogikk er en måte å undervise i ulike teksttyper på. Sjangerpedagogikken ble utviklet blant annet av den australske andrespråksforskeren Pauline Gibbons. Det handler om å tydeliggjøre tekststrukturer for at elevene lettere skal kunne lese og forstå, og det handler om å gi elevene kunnskap om hvordan man skaper ulike teksttyper. Sjangerpedagogikk handler også om å gi elevene ord og beggreper for å kunne snakke om språk, et metaspråk. les mer om sjangerpedagogikk på NAFOs hjemmesider. Anna Kaya har skrevet mye om sjangerpedagogikk i bloggen sin «ny i svenska skolan. Her kan du lese Anna Kayas blogg.
Sirkelmodellen er sentral i sjangerpedagogikken, fordi den beskriver fasene som brukes i tekstarbeidet. Den har alltid fire faser:

Vi har altså jobbet med beskrivende tekst og elevene har tilslutt skrevet egne tekster om sin bestevenn. Tekstrammen vi har benyttet kan overføres til andre tekster. I dag skal vi se film, og elevene skal skrive beskrivelser av en av de sentrale skikkelsene i filmen.

Planlegging

Det var viktig å tenke igjennom på forhånd hvilket ordforråd elevene ville ha bruk for og hvilke tekststrukturer jeg ønsket at de skulle jobbe med. I tillegg til adjektiver, ville jeg ha med noe om interesser og fritidsaktiviteter. Jeg laget en modelltekst om min bestevenn, hvor jeg har tatt med momenter som jeg ønsket at elevene skulle ha med i sin tekst.
Her kan du se teksten som vi brukte som utgangspunkt. Jeg anbefaler å lage en egen tekst, som er tilpasset elevgruppa du har.

Bygge opp forkunnskaper

I den innledende fasen jobbet vi hovedsakelig muntlig. Vi snakket om å være venner, øvde på adjektiver som beskriver utseende, egenskaper og følelser. Vi brukte bl.a ord-bildekortene som du finner her for å øve inn nye adjektiver. Vi har jobbet med sorteringsoppgaver på smartboard som for eksempel:
• Sortere ordklassene; substantiv, adjektiv og verb.
• Sortere adjektiver utseende, egenskaper, humør/følelser.
 

Her kan du laste ned hele notebookfila

Her kan du laste ned hele notebookfila


Vi leste en tekst om min bestevenn sammen i klassen. Min bestevenn, skriveramme (1)

Elevene fortalte om sin bestevenn, som kanskje bor i Bergen, på Dokka, i Kabul eller i Drammen. Vi snakket om savn og drømmer. Ikke minst snakket vi om hvilke kriterier som er viktig for å være en god venn. Vi har laget en plakat over de gode egenskapene som vi ser i klassen og hos hverandre. Alle har skrevet et adjektiv (positivt) om hver av sine medelever.
Jeg har samlet alle disse ordene og laget en plakat med Wordle. Etter at jeg hadde hengt den opp i klasserommet, var det en av elevene som kommenterte at trist ikke var med på plakaten. Vi må nok lage en ny plakat. Det er selvsagt ok å være trist av og til når man er sammen med venner. Før vi gikk i gang med den litt større skriveoppgaven, jobbet elevene med en enkel utfyllingsoppgave. og skriftlige grammatikkoppgaver. Disse oppgavene gjorde vi både i fellesskap på smartboarden og individuelt.

Dekonstruere en modelltekst – skrive en felles tekst

skriverammeEtter å ha jobbet grundig med ordforråd og muntlige beskrivelser var vi klare til å plukke teksten fra hverandre. Jeg laget en skriveramme hvor jeg plasserte de ulike delene av teksten. Vi snakket om innledning og avslutning, vi plukket ut alle adjektiver og alle verb og så nærmere på hvordan de var brukt i teksten. Denne gangen brukte vi mest tid på å se på modelltekstens oppbygging og mindre tid på å skrive en felles tekst. Men elevene kom med forslag til hvordan teksten kunne tilpasses til deres venn.
Før vi går i gang med å skrive om en av karakterene i filmen, skal vi bruke mer tid på å skrive en felles tekst.
Her kan du laste ned skriveramme til eget bruk.
CIG_IMG068CIG_IMG077CIG_IMG064

Skrive en individuell tekst.

Elevene brukte en skriveramme som utgangspunkt når de jobbet med sin egen tekst. Gjennom å bruke en slik mal, fikk de med seg alle momentene som jeg ønsket de skulle ha med, samtidig som de ble mer bevisst på oppbyggingen av teksten. Hva kommer først og sist? Hva er utseende og hva er egenskaper? Oppgaven la også opp til at elevene måtte fortelle om en hendelse, eller noe de gjør sammen med bestevennen sin, de måtte begrunne hvorfor han/hun var en god venn og de skulle avslutte med å beskrive egne følelser om vennskapet.CIG_IMG086CIG_IMG087

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter at de hadde skrevet teksten inn i rammen, overførte de sin egen tekst til et word-dokument.
Elevene har jobbet veldig bra, ordforrådet har økt og de har fått trening i å skrive tekst. Adjektivene klarer de fleste fint, men verb i infinitiv må vi jobbe videre med. Det ble tydelig når vi jobbet på datamaskinen at vi må snakke mer om avsnitt i teksten.


Tone Evensen

Jeg er lrer p grunnskole for voksne og deler dagen med fantastiske ungdommer i alderen 16-24 r. De lrer norsk og jeg lrer arabisk, swahili, somali, litauisk, dari og tegnsprk. Mlet mitt som lrer har alltid vrt bidra til best mulig lringsutbytte for alle elever. Jeg ser p hver elev som en ressurs i klasserommet og gjr mitt beste for lre hver og en av dem kjenne. De siste 5 rene har jeg jobbet p Ringsaker voksenpedagogisk senter, som lrer p grunnskole for voksne. (Ungdomsklassen) Tidligere har jeg jobbet p Nasjonalt senter for flerkulturell opplring (NAFO). Der har jeg jobbet med utvikle lringsressurser og holdt en rekke kurs for lrere og skoleledere rundt om i Norge. I 2017 fikk jeg den europeiske sprkprisen for arbeidet med bloggen og srlig fokuset p flersprklighet som ressurs. I 2018 ble jeg tildelt prisen som rets fabelaktig formidler av Kopinor. f denne anerkjennelsen for arbeidet med bloggen og i klasserommet inspirerer meg til jobbe videre. De siste rene har jeg i tillegg gitt ut flere Pedlex hefter og bruk av fortelling i sprkopplring og som verkty for livsmestring. Og mitt siste prosjekt er Hugin og Munin, et digitalt lremiddel for ungdom med kort botid. En pilot ble publisert i 2020 og vi jobber n med videreutvikle ressursen.

7 kommentarer

Å skrive brev og e-post – sirkelmodellen – Glimt fra et flerspråklig klasserom · april 23, 2016 11:14 am

[…] Sirkelmodellen benyttes for å vise og støtte elevene i ulike teksttyper. Det er viktig at elevene får mye støtte og veiledning før de går i gang med egen skriving. Jeg opplever at elevene skriver bedre tekster når de blir grundig forberedt på hva som forventes. Å bruke sirkelmodellen som er kjent fra sjangerpedagogikken som utgangspunkt for arbeidet med tekst, hjelper meg også i planleggingen av undervisningen. Det betyr ikke at vi alltid følger denne slavisk som et mønster. Undervisning skal være levende og læringen skjer i et samspill mellom elever og lærer. Noen ganger tar vi noen omveier og andre ganger tar vi noen snarveier. Brev som sjanger kan være mye forskjellig, vi skiller mellom formelle og uformelle brev. Vi har jobbet med personlige brev hvor elevene skulle fortelle mottaker om en opplevelse/hendelse. Mer om sjangerpedagogikk og sirkelmodellen […]

Pedagogisk planlegging og tilrettelegging – Glimt fra et flerspråklig klasserom · august 15, 2016 8:29 pm

[…] Jeg tenker å la elevene være delaktige i å finne ut hva de må kunne for å utføre oppgaven. Dette er en teksttype som elevene er kjent med fra tidligere, da de skrev om sin beste venn. Hvilke ord trenger vi for å skrive teksten? Hvilke verbtider er det lurt å bruke i en slik tekst? Jeg legger opp til varierte oppgaver som skal hjelpe og støtte elevene på veien mot målene. Oppgaven er egentlig en repetisjon av noe vi har jobbet med tidligere, nemlig å beskrive sin beste venn. Den oppgaven kan du lese mer om her. […]

Takk… :) – Glimt fra et flerspråklig klasserom · oktober 14, 2016 8:52 am

[…] Musikk i språkopplæringen 2. Vurdering og kartlegging underveis 3. Å beskrive en venn ved hjelp av skriverammer 4. Matematikkbingo! 5. Jeg er forelsket …- Quizlet 6. Vi leser Brødrene Løvehjerte – Kapittel […]

Med blanke ark og fargestifter  – Glimt fra et flerspråklig klasserom · januar 4, 2017 7:55 pm

[…] og kartlegging underveis Å beskrive en venn ved hjelp av skriverammer Musikk i språkopplæringen Vi leser Brødrene Løvehjerte Øv muntlige ferdigheter Sommerfugler i […]

Tusen takk… – Glimt fra et flerspråklig klasserom · november 22, 2017 8:34 pm

[…] i språkopplæringen Å beskrive en venn Å lese faktatekster på et andrespråk Øve opp ordforråd Å bygge broer fra hverdagsspråk til […]

Elevrespons på tekster – Glimt fra et flerspråklig klasserom · oktober 9, 2018 6:26 pm

[…] Vi jobber stort sett med tekstarbeid etter den sjangerpedagogisk sirkelmodellen. Les mer her […]

Ressurser på ukrainsk og russisk - Magisk kunnskap · november 18, 2022 11:02 am

[…] Her får du tilbakeblikk på de mest populære blogginnleggene på Glimt fra et flerspråklig klasserom. […]

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: