Det finnes så mye bra inspirasjon på det store internettet. Bl.a har danskene en super Facebook gruppe om vurdering for læring. Her er det mye bra om vurdering for læring og spesielt fixed vs growth mindset.

For at elevene skal mestre oppgaven, er det flere viktige ting som må på plass.
1. De må forstå hva som er målet med oppgaven. Altså hva de skal lære og hvordan det skal utføres.
2. Elevene bør få tilbakemeldinger underveis. Tilbakemeldinger som forteller dem om hvorvidt de er på rett vei i forhold til målet.
3. Elevene trenger også framovermeldinger. Hva kan de gjøre videre for å komme nærmere målet. Hvordan kan de bli bedre.
4. Ved å la elevene også vurdere egen og andres læring underveis vil de bli mer bevisst på hva som er læringsmålet og sin egen læring.
5. Elevene trenger utfordringer på sitt nivå og gode strategier for å jobbe mot målet.

Disse prinsippene finner vi også igjen i prinsippene for god andrespråkslæring, men hvordan gjør vi? Hvordan sikrer vi at elevene har forstått målene og hvordan kan vi gi elevene gode og hensiktsmessige strategier for læring?

Nå i oppstarten av skoleåret jobber vi mye med å “lære å lære”. Vi har hat gruppesamtaler og klassesamtaler om mål og læringsmål. Mange deltagere i voksenopplæringa får fort et forhold til begrepene A1/A2/B1 osv, men få vet egentlig hva det innebærer. Annet enn at et nivå er høyere enn et annet. På grunnskole 1 bruker vi læreplanen i grunnleggende norsk.

Vi har begynt å se nærmere på konkrete mål på de ulike nivåene, slik at elevene skal få en større forståelse av kompleksiteten i det å lære et nytt språk og hva som ligger i de ulike nivåene. Herunder også forståelsen av at mål må brytes ned.

Mine mål

Etter å ha snakket endel om dette gikk vi over til at elevene skulle lage sin egen plan, med overordnet mål og delmål på veien. Neste skritt blir å bryte ned delmålene i enda mindre biter. For eksempel “Mestre nivå 2 – Jeg skal kunne lese en fagtekst og skrive et sammendrag uten støtte”
Den overordnete planen med mål og delmål kan brukes til elevsamtaler gjennom hele året. Vi brukte samme modell som rådgiverne hos oss bruker på introduksjonsprogrammet.
Ringsakermodellen

For å bryte ned målene ytterligere vil vi bruke mitt mål


 
 
 
 

fixed vs growth mindset

Hvordan tenker elevene om egen læringsevne? Jeg introduserte påstanden om at hvordan vi tenker om læring påvirker hva vi klarer å lære. Deretter så vi et lite filmklipp. Filmen er på engelsk og veldig mange av elevene synes at engelsk er et vanskelig fag. Jeg forklarte at filmen er på engelsk, men at de antagelig ville forstå en del, ved å se på figurene og åpne opp hjernen. Jeg sa også at vi skulle snakke om innholdet etter filmen. En av guttene som først var litt skaptisk, men som fulgte rådet og gjorde sitt beste utbrøt i det filmen sluttet :

Jeg forsto alt, lærer

Utsagnet ble fulgt av et stort smil og han ville gjerne forklare til alle hva det handlet om.

Etter å ha sett filmen, fikk elevene utdelt endel utsagn som de skulle plassere i to ulike kategorier. Hva er det lurt å si til hjernen

Elevene jobbet sammen i grupper med strukturen sortering. Elevene byttet på å lese utsagnene og diskuterte seg deretter fram til hvor de ville plassere hver utsagn. På denne måten for alle komme til orde og de får mulighet til og trening i å sette ord på egne meninger.

Etter en stund fikk hver gruppe sende ut en “spion” for å få et innblikk i de andre gruppenes tanker og ideer.

Helt til slutt gjorde vi en felles gjennomgang på tavla, hvor alle gruppene etter tur fikk komme med sine forslag til løsninger. Om gruppene var uenige, fikk de igjen argumentere for sitt syn.

Denne måten å arbeide på er veldig god for å inkludere alle i gruppa, selv om elevene er på ulike nivåer og trenger store tilpasninger kan vi gjennom slike øvelser arbeide med felles tema og alle har utbytte av læringen.

Det er greit å gjøre feil

Flere av utsagnene i forrige oppgave handlet om å gjøre feil og hvordan dette kan føre til ny læring, hvis vi velger å se det med en positiv vinkling.
Dagens siste oppgave var en skriveoppgave hvor elevene skulle skrive om en gang de gjorde feil, hva som skjedde og hva de lærte av dette.

Det er greit å gjøre feil

Jeg bruke ofte å la elevene skrive et notat om hva de har lært, på slutten av dagen. Denne gangen ble det ikke tid til det, men på vei ut måtte alle nevne en ting de husket fra dagen.


Tone Evensen

Jeg er lrer p grunnskole for voksne og deler dagen med fantastiske ungdommer i alderen 16-24 r. De lrer norsk og jeg lrer arabisk, swahili, somali, litauisk, dari og tegnsprk. Mlet mitt som lrer har alltid vrt bidra til best mulig lringsutbytte for alle elever. Jeg ser p hver elev som en ressurs i klasserommet og gjr mitt beste for lre hver og en av dem kjenne. De siste 5 rene har jeg jobbet p Ringsaker voksenpedagogisk senter, som lrer p grunnskole for voksne. (Ungdomsklassen) Tidligere har jeg jobbet p Nasjonalt senter for flerkulturell opplring (NAFO). Der har jeg jobbet med utvikle lringsressurser og holdt en rekke kurs for lrere og skoleledere rundt om i Norge. I 2017 fikk jeg den europeiske sprkprisen for arbeidet med bloggen og srlig fokuset p flersprklighet som ressurs. I 2018 ble jeg tildelt prisen som rets fabelaktig formidler av Kopinor. f denne anerkjennelsen for arbeidet med bloggen og i klasserommet inspirerer meg til jobbe videre. De siste rene har jeg i tillegg gitt ut flere Pedlex hefter og bruk av fortelling i sprkopplring og som verkty for livsmestring. Og mitt siste prosjekt er Hugin og Munin, et digitalt lremiddel for ungdom med kort botid. En pilot ble publisert i 2020 og vi jobber n med videreutvikle ressursen.

1 kommentar

Farhad · september 4, 2018 9:38 am

Heftig fint 😉💯

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: