Nå er vi veldig spent! Vi har jobbet veldig hardt de siste 2 ukene med å forberede oss på å dele personlige fortellinger med 7.klasse på Fagerlund skole. Nå holder vi på med siste finpuss.

Tidlig i høst fikk vi en henvendelse fra 7 trinn på Fagerlund barneskole. De skulle ha flyktninger som tema i noen uker og som avslutning ville de gjerne høre om hvordan det er å være asylsøkere i egen kommune. Vi takket selvsagt ja til invitasjonen.

Hva er målene

Før vi startet var det viktig at alle elevene forsto hva som var forventet og hvilke mål vi skulle jobbe med. Vi snakket både om hva 7. klassingene skulle lære og hvilke mål vi skulle jobbe med. Dette var en fin anledning til å snakke enda grundigere om hvilke planer og mål som finnes for norsk skole.

Utgangspunktet vårt var altså at elevene på 7. trinn skulle få en forståelse for: (…) kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og (…) korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning.

Målene vi skulle jobbe med er hentet fra læreplanen i grunnleggende norsk. Nivå 2 og 3

  • snakke med tydelig uttale
  • beskrive seg selv, familie, venner, fritid, skole, arbeidsliv og nærmiljø
  • finne frem til og gjengi med egne ord informasjon i enkle fagtekster
  • sammenligne ulike levesett, tradisjoner, omgangsformer og skikker
  • presentere et fagstoff muntlig med og uten hjelpemidler
  • fortelle om interesser, hendelser og erfaringer knyttet til egen hverdag tilpasset situasjon, formål og mottakere
  • bruke kommunikasjonsstrategier både i forberedte og uforberedte situasjoner for å forstå eller gjøre seg forstått
  • gjennomføre planlagte presentasjoner gjennom rollespill, drama, opplesning og intervju

Forberedelser

10 gutter startet opp med å planlegge. I samarbeid kom de fram til hva de ønsket å formidle, de fordelte oppgaver og satte i gang å jobbe. Midtveis i prosessen måtte dessverre 4 av guttene på denne gruppa flytte til et nytt mottak. Men disse gutta er skikkelig fightere! Vi fikk med 2 nye gutter og fordelte oppgavene på nytt.

Presentasjonen for 7. trinn skal være muntlig og vi har da hovedsakelig jobbet med de muntlige ferdighetene. Men guttene har også produsert tekster, som vi vil presentere i en egen klasseblogg senere i høst.

Alle elevene har jobbet målrettet og med stor iver, til tross for at det var en litt vanskelig periode for mange.

Mottakerbevissthet

Fortelle tilpasset situasjon, formål og mottakere heter det i kompetansemålet og underveis i prosessen har elevene hatt mange gode refleksjoner rundt nettopp dette.
– Hva slags bilder kan vi vise til barn i Norge? Kan vi snakke om Taliban og Daesh? Kanskje det er skummelt for norske barn? Skal vi lese eller fortelle?

Innholdet

Elevene har sammen bestemt at det er nødvendig å fortelle litt om Afghanistans historie og geografi. Deretter vil 3 elever fortelle noe om livet i Afghanistan, Pakistan og Iran. Hvordan er det å vokse opp som flyktning? Hvordan er det å være barn i et land med krig. De vil fortelle om skolegang, lange dager på jobb og familieliv. 2 elever vil fortelle om sin reise fra Afghanistan, gjennom Europa og fram til Norge og til slutt har de laget en film om livet på asylmottak.

Elevene har jobbet med ulike digitale ferdigheter underveis i prosessen. Filmen har de laget med mobilkamera og iMovie. De har skrevet tekster i googledocs og har delt dokumenter og bilder i Google drive, samt på e-post.

Som lærer kan man ikke annet enn å være stolt og rørt over alt disse guttene klarer. Jeg gleder meg til å vise 7. trinn på Fagerlund hva vi har jobbet med og selvsagt vil dagen dokumenteres her på bloggen. Så følg med videre.


Tone Evensen

Jeg er lærer på grunnskole for voksne og deler dagen med 16 fantastiske gutter mellom 15 og 18 år. De lærer norsk og jeg lærer pashto og dari. Hvis noen lurer, kan jeg melde om motiverte, høflige, blide gutter med mye humor. Målet mitt som lærer har alltid vært å bidra til best mulig læringsutbytte for alle elever. Jeg ser på hver elev som en ressurs i klasserommet og gjør mitt beste for å lære hver og en av dem å kjenne. De siste 3 årene har jeg jobbet på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Der har jeg jobbet med å utvikle læringsressurser og holdt en rekke kurs for lærere og skoleledere rundt om i Norge.

1 kommentar

Sterkt møte mellom enslige mindreårige asylsøkere og sjuende klassingene – Glimt fra et flerspråklig klasserom · september 6, 2016 6:45 pm

[…] Elevene har vært mellom 8-12 måneder i Norge og de fleste har kun 6 måneder med norskopplæring på skolen. De har forberedt seg nøye og jobbet med presentasjonen i 2 uker. Underveis ble noen elever flyttet og vi måtte endre gruppa, men elevene taklet også dette. Språk er både kommunikasjonsmiddel og tankeverktøy. I forberedelsesprosessen har elevene fått bruke morsmålet sitt til å diskutere seg fram til gode løsninger for gjennomføringen, videre har vi brukt tid på å finne ordene vi trenger, uttale og kommunikasjonsstrategier. Hvem er mottaker? Hvordan kan vi utnytte bilder i presentasjonen? Løsrivelse fra manus osv. Her kan du lese mer om hvordan vi har forberedt oss. […]

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: