Elevene skal igjennom en samfunnskunnskapstest,samtidig skal vi jobbe med samfunnsfag utfra kunnskapsløftet.
Vi har vært igjennom tema Ny innvandrer i Norge og nå var det tid for norgeshistorien. På samfunnskunnskap.no er tema ganske kort presentert, men i kunnskapsløftet etter 7. trinn står det:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden

og etter 10. trinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag

For å nå målene har jeg laget et opplegg som kanskje flere kan ha nytte av.

Arbeid med førforståelse

Tilfeldighetene ville at TV2 skole hadde et innslag om kongshornet fra Danmark akkurat denne uka. Til innslaget var det laget en kahoot som tok for seg noen viktige årstall i Norge fra 872 og fram til i dag.

I tilfeldige grupper fikk elevene alle årstallene presentert i en tidslinje på tavla, hver gruppe fikk postit lapper i ulike farger og i fellesskap skulle de så finne viktige hendelser i Norge knyttet til hvert årstall. Elevene jobbet ivrige med å søke etter informasjon om alle årstallene.

Etter at alle hadde plassert sine hendelser på tidslinja, spilte vi gruppekahoot. Det ble en fin avslutning på uka.

Finn din partner

Mandag startet vi med å repetere alle årstallene på følgende måte: Hver av elevene fikk utdelt et kort. På kortet sto det enten et årstall, eller en hendelse. Elevene måtte så gå rundt og snakke sammen og forsøke å finne sin partner. Med utgangspunkt i disse parene dannet vi så nye grupper til fordypningsoppgaven.
Her kan du laste ned kort til oppgaven.

Hver gruppe har fått en tidsepoke de skal fordype seg i. Hver gruppe skal lage en plakat ut fra malen du ser under. Plakatene skal senere danne en tidslinje i klasserommet og hver gruppe må presentere sitt arbeid for de andre på flere ulike måter.

Her kan du laste ned plakat for alle epokene i PDF format.

Samarbeidslæring i dette prosjektet

Hver gruppe har utarbeidet en gruppekontrakt. I dette prosjektet skal de jobbe sammen for å nå et felles mål:
Alle elevene skal kunne presentere de viktigste hendelsene i denne epoken og alle skal kunne forklare alle begrepene.
De jobber med samarbeidsferdigheter som å
-lytte til hverandre
-fordele ordet

Alle elevene skal delta i arbeidet og støtte hverandre underveis. Hver elev har ansvar for at han/hun selv kan og forstår det som skal presenteres og de har ansvar for at hele gruppa kan og forstår det som presenteres. På denne måten blir elevene avhengige av hverandre og at alle tar sin del av ansvaret.

Høye forventninger

I dette prosjektet stiller jeg høye forventninger til elevene, men for at alle skal nå målene og kunne forklare alle begrepene, må det jobbes grundig og systematisk. Plakaten er en del av arbeidet. I tillegg skal elevene lage definisjonskort til hvert av begrepene og de har også jobbet med en sorteringsoppgave, hvor hensikten er å avgjøre hvilke påstander som stemmer eller ikke stemmer.


Definisjonskortene skal de bruke til å øve inn begrepene og deretter skal disse kortene brukes for å lære bort begrepene for elever fra de andre gruppene.
To personer fra hver gruppe bytter plass. De to som sitter igjen leser opp definisjon/forklaring på begrepet og de to som har kommet til gjetter hvilket begrep det er. Disse kortene kan brukes på mange måter.
Ved selve presentasjonen gir elevene tilbakemeldinger til hverandre og hver gruppe får tilbakemelding fra læreren.
For å sikre at alle har vært like delaktig, gis det tl slutt en individuell test med viktige årstall og navn.

Flerspråklig læringsprosess, ferdig produkt på norsk

Underveis i arbeidet får elevene muligheter til og oppmuntres til å ta i bruk alle språk de ønsker, men det ferdige produktet skal altså presenteres på norsk. Vi har blant annet brukt Grip og denne nettressursen i arbeidet.
Nettstedet inneholder:

– lydsamlinger til hvert kapittel

– ulike typer refleksjonsoppgaver

– tilrettelagte bilde- og film-/videosamlinger

– oppsummering av kapitlene, faglige begreper og ordlister på arabisk, burmesisk, kurdisk sorani, persisk, somali og tigrinja.

TV2 skole har også gode ressurser. (Krever feidepålogging) og minstemme.no har mye ressurser om 1814.
Grip har også språkstøtte på flere språk. En annen fin ressurs er Salaby, men den egner seg dårlig for våre nettbrett siden alt er flash.
Jeg oppmunterer alltid elevene til å tenke, lese, samtale og skrive på sitt sterkeste språk, når de skal sette seg inn i nye tema.


Tone Evensen

Jeg er lrer p grunnskole for voksne og deler dagen med fantastiske ungdommer i alderen 16-24 r. De lrer norsk og jeg lrer arabisk, swahili, somali, litauisk, dari og tegnsprk. Mlet mitt som lrer har alltid vrt bidra til best mulig lringsutbytte for alle elever. Jeg ser p hver elev som en ressurs i klasserommet og gjr mitt beste for lre hver og en av dem kjenne. De siste 5 rene har jeg jobbet p Ringsaker voksenpedagogisk senter, som lrer p grunnskole for voksne. (Ungdomsklassen) Tidligere har jeg jobbet p Nasjonalt senter for flerkulturell opplring (NAFO). Der har jeg jobbet med utvikle lringsressurser og holdt en rekke kurs for lrere og skoleledere rundt om i Norge. I 2017 fikk jeg den europeiske sprkprisen for arbeidet med bloggen og srlig fokuset p flersprklighet som ressurs. I 2018 ble jeg tildelt prisen som rets fabelaktig formidler av Kopinor. f denne anerkjennelsen for arbeidet med bloggen og i klasserommet inspirerer meg til jobbe videre. De siste rene har jeg i tillegg gitt ut flere Pedlex hefter og bruk av fortelling i sprkopplring og som verkty for livsmestring. Og mitt siste prosjekt er Hugin og Munin, et digitalt lremiddel for ungdom med kort botid. En pilot ble publisert i 2020 og vi jobber n med videreutvikle ressursen.

1 kommentar

Viktige hendelser i Norges historie – Velkommen til grunnskoleklassen · mai 29, 2018 8:10 am

[…] hendelser og årstall i Norges historie». Vi har brukt materiell og tips fra bloggen «Glimt fra et flerspråklig klasserom»» til denne oppgaven med […]

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: