I klasserommet vårt gjør vi mye spennende. Men hvordan kan jeg som lærer vite at målene vi setter oss faktisk nås? Den siste tiden har vi jobbet mye med et spennende prosjekt sammen med Brumunddal ungdomsskole. og i dette innlegget vil jeg prøve å si litt om mål og vurdering underveis. Vi brukt ulike former for vurdering. Elevene har vurdert hverandre, de har fått muntlige tilbakemeldinger underveis, med tydelige råd om hvordan de kan forbedre seg. Målene vi har jobbet mot har vært delvis knyttet til læreplanen i grunnleggende norsk, læreplan i valgfaget levende kulturarv og delvis knyttet opp mot den generelle delen av læreplanen.

Vurdering for læring

Jeg er opptatt av tilpasset opplæring og elevenes læring står i fokus. For å oppnå læring må man ta utgangspunkt i hvor elevene er og gi alle utfordringer som de kan mestre med riktig støtte.

20140123_145620373_iOSDet er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til formål å fremme læring.
Elevene
• Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
• Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
• Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
• Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Vi har brukt ulike former for vurdering. Første del av fortellerverkstedet og i forberedelsene vi gjorde i egen klasse la stor vekt på elevenes vurdering av hverandre. Vi brukte muntlige tilbakemeldinger og tommel opp. Underveis i fortellerverkstedet har elevene fått flere muntlige tilbakemeldinger underveis i prosessen, med tydelige råd om hvordan de kan forbedre seg.
Her kan du lese mer om det konkrete arbeidet med fortellerverksted

Etter den første dagen med fortellerverkstedet, fikk alle elevene gi muntlige tilbakemeldinger på opplegget. Her kom det fram mange gode refleksjoner fra elevene, både norske og afghanske.

Fortellerdelen av prosjektet er nå avsluttet og elevene har fått gi skriftlige tilbakemeldinger på opplegget så langt, samtidig som de har vurdert sin egen språklige kompetanse med utgangspunkt i kartleggingsmateriellet: Språkkompetanse i grunnleggende norsk.
Dette kartleggingsmateriellet er et verktøy for vurdering og pedagogisk tilrettelegging som kan brukes kontinuerlig i opplæring av elevene. Verktøyet skal bidra i en vurdering av hvor langt eleven har kommet i sin andrespråksutvikling. Kartleggingsmateriellet egner seg godt som utgangspunkt for både egenvurdering og lærerens vurdering av elevens ferdigheter.
har-du-laert

hva-har-du-laert

Googleforms – nyttig verktøy

Jeg har prøvd ulike former når elevene skal gi tilbakemeldinger. problemet er ofte at det er lite oversiktlig og vanskelig å ta i bruk i etterkant, når det blir veldig mye papir. Denne gangen bestemte jeg meg for å ta i bruk googleforms og jeg er veldig fornøyd. Alle resultatene er samlet på et sted. jeg kan få tabeller som viser et sammendrag av måloppnåelsen for alle elevene samlet og jeg kan gå inn å se på den enkeltes svar. Disse svarene kan jeg senere bruke som utgangspunkt for klassesamtaler eller individuelle elevsamtaler. Skjema jeg laget denne gangen er en blanding av elevenes vurdering av egen læring, evaluering av fortellerverkstedet og elevenes forhold til morsmålsstøttet undervisning.

Under kan du lese mer om målene som har vært utgangspunkt for skjema.

forstar-du-laereren

Overordna mål

Flere aktører er med som samarbeidspartnere og de har ulike mål for prosjektet. Redd Barna har som mål å fremme integrering av enslige mindreårige i alderen 15-18 år. I samarbeid med skoler og lærere ønsker de å utvikle ungdomsprosjekter som skal bidra til mer samhandling mellom ungdommene på skolen , og på den måten bidra til mer trivsel og et godt skolemiljø. Tema morsmål har som mål å utvikle flere tospråklige fortellinger og undervisningsopplegg som kan knyttes til disse. Hvis man vil få til disse tingene er det viktig at arbeidet man gjør forankres i læreplaner.

bruke-morsmal

Den generelle delen av læreplanen har fokus på kulturarv og identitet og elevenes kreative evner. Vi finner bl.a at

  • Opplæringa skal (…) ta vare på og utdjupe den kjennskapen elevane har til nasjonale og lokale tradisjonar – den heimlege historia og dei særdrag som er vårt bidrag til den kulturelle variasjonen i verda.
  • Samtidig fortel kulturhistoria at kontakt med andre og forskjellige livsformer gir høve til overraskande kombinasjonar og til kollisjonar mellom ulike syn. Møtet mellom ulike kulturar og tradisjonar gir både nye impulsar og grunnlag for kritisk refleksjon.
  • Skolen har fått mange elevar frå grupper som i vårt land utgjer språklege og kulturelle minoritetar. Utdanninga må derfor formidle kunnskap om andre kulturar, og utnytte dei høve til rikare innhald som minoritetsgrupper og nordmenn med annan kulturell bakgrunn gir.
  • Oppfostringa skal motverke fordommar og diskriminering, og fremje gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulik levevis.
  • Utdanninga skal øve opp evna til samarbeid mellom personar og grupper som er ulike
  • Elevane må utvikle gleda ved det vakre både i møte med kunstnarlege uttrykk og ved å utforske og utfalde eigne skapande krefter.
  • Alle bør få sjansen til å erfare både det kav det kan koste og den hugnad det kan hyse å gi kjensler form, tankar uttrykk og kroppen pårøyning. Det gir også teft for eige talent, der alle kan finne noko dei kan meistre og overraske seg sjølve med.

UDIR 2006
best

Kompetansemål og læringsmål

De fleste har hørt eventyr som barn og mange blir overrasket når de oppdager at historier vi hørte som barn har blitt fortalt med små variasjoner flere andre steder i verden. Dette undervisningsopplegget ender opp med en flerspråklig forestilling eller -animasjonsfilm som tar utgangspunkt i eventyr fra hele verden og det flerkulturelle fellesskapet i klassen. Her kan du lese mer om det konkrete arbeidet med fortellerverksted Vi har valgt å fokusere på mål fra læreplanen i valgfaget Levande kulturarv og selvsagt har det også her som i alt annet vi gjør vært et mål at elevene skal utvikle sine språklige ferdigheter i norsk.

Levande kulturarv

Utforsking
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
tileigne seg enkle ferdigheiter og teknikkar ut frå kunnskap om kunst, kultur og tradisjonar
Formidling
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
skape og vise fram eigne uttrykk eller produkt baserte på kunnskap om kunst, kultur og tradisjon
formidle kunst, kultur og tradisjonar på aktuelle arenaer ved å bruke varierte uttrykksformer

UDIR 2013

Disse målene sammen med språklige mål har vi brutt ned underveis, slik at elevene hele tiden skulle vite hva som forventes og hva de skal lære.

individuell


Tone Evensen

Jeg er lrer p grunnskole for voksne og deler dagen med fantastiske ungdommer i alderen 16-24 r. De lrer norsk og jeg lrer arabisk, swahili, somali, litauisk, dari og tegnsprk. Mlet mitt som lrer har alltid vrt bidra til best mulig lringsutbytte for alle elever. Jeg ser p hver elev som en ressurs i klasserommet og gjr mitt beste for lre hver og en av dem kjenne. De siste 5 rene har jeg jobbet p Ringsaker voksenpedagogisk senter, som lrer p grunnskole for voksne. (Ungdomsklassen) Tidligere har jeg jobbet p Nasjonalt senter for flerkulturell opplring (NAFO). Der har jeg jobbet med utvikle lringsressurser og holdt en rekke kurs for lrere og skoleledere rundt om i Norge. I 2017 fikk jeg den europeiske sprkprisen for arbeidet med bloggen og srlig fokuset p flersprklighet som ressurs. I 2018 ble jeg tildelt prisen som rets fabelaktig formidler av Kopinor. f denne anerkjennelsen for arbeidet med bloggen og i klasserommet inspirerer meg til jobbe videre. De siste rene har jeg i tillegg gitt ut flere Pedlex hefter og bruk av fortelling i sprkopplring og som verkty for livsmestring. Og mitt siste prosjekt er Hugin og Munin, et digitalt lremiddel for ungdom med kort botid. En pilot ble publisert i 2020 og vi jobber n med videreutvikle ressursen.

1 kommentar

Vi er stolte av å presentere: «Den arrogante bjørnen» og «Askida og Trollet» – Glimt fra et flerspråklig klasserom · desember 1, 2016 9:06 pm

[…] egenvurdering med googleforms Luftballong og bodymap Hør hva elevene selv […]

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d