Muligheter og utfordringer

I naturfag har vi over en periode jobbet med dyr i skogen i naturfag. Elevene har arbeidet sammen i grupper på 4-5 elever. Å jobbe sammen i læringsgrupper gir mange muligheter for økt læringutbytte. Gjennom at elevene samarbeider, får de nytte av hverandres kunnskaper og både måloppnåelsen og sosiale ferdigheter øker. Men… selvsagt byr det også på utfordringer. Samarbeidsferdigheter er noe man må øve på, akkurat som andre ferdigheter. Og noen trenger mer tid enn andre. De fleste elevene kommer fra en skolekultur som vektlegger individuelle arbeidsmåter, hvor målet er å finne riktig svar for å tilfredstille læreren. Da kan det være en stor omstilling å forholde seg til åpne oppgaver, uten fasitsvar og som krever at du samhandler med medelever.

Mål

Oppgaven inneholder både språklige mål, mål knyttet til naturfag og samarbeidsmål.

Målet med oppgaven var at:
• Alle på gruppa skal kunne forklare ordene i ordbanken
• Alle på gruppa skal kunne presentere et dyr som lever i skogen i Norge
• Alle på gruppa skal kunne skrive en fagtekst om et dyr. Teksten skal ha overskrifter og avsnitt.

Samarbeidsmål:
Å lytte til den som snakker
Fordele ordet
Oppmuntre hverandre

Ordene i ordbanken var:
Rovdyr, planteeter, alteter, pattedyr, føde, formering, fiender og næringskjede

Førforståelse

Først dannet vi grupper med utgangspunkt i puslespill som dannet et dyr som finnes i skogen i Norge. Dette var dyret som gruppa skulle jobbe videre med. Når gruppene hadde funnet hverandre, benyttet vi strukturen møtes på midten for å få tak i hele gruppas samlede kjennskap til dyret fra tidligere.
Deretter gikk vi løs på ordene i ordbanken. Gruppene jobbet sammen for å finne gode definisjoner/forklaringer på de 4 første ordene i ordbanken først. Etter litt jobbing i gruppene, måtte en tilfeldig fra hver gruppe presentere gruppas forklaring på et av ordene.

Neste økt arbeidet vi med klassifisering, gjennom en sorteringsoppgave. Gruppa fikk utdelt bilder av ulike dyr og skulle i fellesskap diskutere seg fram til om dyret var rovdyr eller planteeter. Feltet i midten ble brukt til dyr som kan være begge deler eller dyr som de ikke ble enige om på gruppa. Underveis i arbeidet, fikk de lov å sende en “spion” ut i klasserommet for å se hva de andre gruppene hadde av løsninger.

Denne oppgaven bød på litt diskusjoner, men foreløpig gikk samarbeidet over all forventning i alle gruppene.

En annen oppgave vi gjorde i denne fasen var “Hvem skal ut?” i kombinasjon med strukturen “hodene sammen”. På smartboarden fikk elevene presentert 4 bilder. De skulle så sette hodene sammen og diskutere seg fram til hvilket dyr som skulle ut og hvorfor. F.eks “Elgen skal ut fordi den er planteeter og de andre er rovdyr” De skrev ned svaret sitt på miniwhiteboards og presenterte så sine svar etterhvert. Flere av oppgavene kunne ha flere riktige svar. Det viktigste med denne oppgaven var å øve seg på å bruke begrepene og gi begrunnelser muntlig.

Arbeid med presentasjon og fagtekst

I denne økta dukket det opp endel utfordringer. Noen grupper klaret ikke helt å strukturere arbeidet, slik at alle fikk utbytte av gruppas samlede kunnskaper. Noen er raske til å bruke google translate og skaffe seg en slags forståelse av vanskelige tekster de finner på wikipedia, men uten tanke på at ALLE på gruppa skal forstå alt. De glemmer også at de må finne sine egne ord til å forklare muntlig. Alle gruppene ble etterhvert klare til å presentere. Jeg spurte flere ganger denne gruppa om de var sikker på at Alle forsto og at ALLE kunne presentere og det var de helt sikker på. Under presentasjonen oppdaget de imidlertid selv at dette ikke var tilfelle og de forsto at de måtte jobbe mer før de var klare.

Etter å ha jobbet med ulike samarbeidsøvelser og laget et Y-kort om samarbeid generelt så gikk det bedre.

Etterarbeid, evaluering og vurdering

Alle fikk holdt sine presentasjoner. Elevene ga tilbakemeldinger til hverandre og fikk mulighet til å forbedre seg. To av gruppene utarbeidet små spill som de andre kunne prøve seg på. På den måten fikk alle kunnskap om alle dyrene og lærte av hverandre. Etter hver økt, fikk elevene skrive en exitbillett eller på annen måte vurdere sin og gruppas arbeid den dagen.

Tilslutt hadde elevene en individuell prøve i tema. På den måten styrkes elevenes eget ansvar, men også gruppas ansvar for at ALLE skal kunne. Resultatene var veldig gode og selv elever som har vært mindre enn en måned i Norge, kunne forklare rovdyr og klassifisere ulike dyr fra skogen i Norge.


Tone Evensen

Jeg er lærer på grunnskole for voksne og deler dagen med 16 fantastiske gutter mellom 15 og 18 år. De lærer norsk og jeg lærer pashto og dari. Hvis noen lurer, kan jeg melde om motiverte, høflige, blide gutter med mye humor. Målet mitt som lærer har alltid vært å bidra til best mulig læringsutbytte for alle elever. Jeg ser på hver elev som en ressurs i klasserommet og gjør mitt beste for å lære hver og en av dem å kjenne. De siste 3 årene har jeg jobbet på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Der har jeg jobbet med å utvikle læringsressurser og holdt en rekke kurs for lærere og skoleledere rundt om i Norge.

1 kommentar

Sant og usant – Glimt fra et flerspråklig klasserom · mars 31, 2019 6:47 pm

[…] Aktiviteten kan også benyttes med bilder. Når vi jobbet med dyr i skogen brukte vi denne for å vurdere om dyrene var rovdyr eller planteetere. Elevene var engasjerte og diskuterte utfra dyrenes egenskaper som de kjente til. Les mer her […]

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: